A través del correu electrònic ocic@ccbages.cat

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consum manté l’atenció ciutadana a través del correu electrònic. Com a persones consumidores si teniu qualsevol dubte en matèria de consum que estigui relacionada o no amb el coronavirus podeu contactar-nos a través del correu electrònic ocic@ccbages.cat

Més enllà d’una atenció inicial també s’ofereix assessorament per fer reclamacions telemàtiques.

Novetats constants

En el marc actual, es produeixen novetats de manera continuada que afecten l’àmbit del consum, de les quals l’OCIC en té coneixement. En aquest sentit, el Govern Central ha prohibit les portabilitats de serveis de telecomunicacions (fixe, mòbil i internet) durant el temps que durin les restriccions del coronavirus. Per tant, es prohibeix tant la publicitat per part de les operadores de telefonia com l’intent de canvi de companyia per part dels consumidors.

image_pdfExporta a PDF