La Sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa acollirà, el pròxim 16 de febrer, la jornada Mesures de suport: cap a l’autonomia personal en la presa de decisions. Es tracta d’una sessió informativa organitzada per diferents entitats socials i sanitàries del territori amb l’objectiu de donar a conèixer la situació actual i els canvis normatius en relació a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat.

La capacitat d’obrar és la facultat que té una persona o entitat per realitzar actes jurídics, és a dir, per posar en pràctica els drets i obligacions que li corresponen. En determinades situacions, la capacitat d’obrar pot ser difícil d’exercir. Pot ser el cas de persones que, a causa de les seves condicions físiques o psíquiques, no estan en situació de decidir, administrar els seus béns o tenir cura d’ells mateixos i necessiten d’una persona que complementi o assumeixi legalment aquesta responsabilitat.

L’objectiu de la jornada és explicar les condicions actuals de la modificació de la capacitat d’obrar, donar a conèixer les figures jurídiques actuals de suport a la capacitat de decidir i apuntar els canvis normatius previstos arrel de l’aplicació de l’article 12 de la Declaració dels Drets Humans de les persones amb discapacitat.

L’esdeveniment comptarà amb tres taules de debat, en les quals participaran experts de diferents disciplines. La primera taula tractarà sobre les Noves mesures de suport: regulació jurídica actual i, la segona, sobre les Noves figures de suport. Rols actuals. En la tercera taula es parlarà sobre El Document de Voluntats Anticipades (DVA) i la Planificació de Decisions Anticipades (PDA).

La jornada, que està oberta a tota la ciutadania, s’adreça especialment a professionals socials i sanitaris, persones afectades i familiars.

L’esdeveniment està coorganitzat per la Fundació Althaia, el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya-Manresa Catalunya Central, el Consell Comarcal del Bages, la Fundació Santa Maria de Comabella, la Fundació Sant Andreu Salut, l’Ajuntament de Manresa, l’Institut Català de la Salut Catalunya Central i la Càtedra de Salut Mental UVic-UCC i Althaia amb la col·laboració del Col·legi d’Advocats de Manresa.

Podeu consultar el programa complet aquí i fer les inscripcions en aquest enllaç.

 

Una nova regulació que respecta la voluntat i preferències de la persona
Fins ara, quan les persones amb discapacitat necessitaven d’un suport i representació havien d’acudir al jutjat per sol·licitar una incapacitació judicial, que era un procediment judicial mitjançant el qual es limitava o substituïa la seva capacitat d’obrar i es nomenava un tutor o curador. Des d’aleshores, aquest era l’encarregat de representar, total o parcialment, aquesta persona.

Amb la nova regulació es passa d’aquest sistema basat en la substitució i representació, com és el cas de la tutela o la pàtria potestat prorrogada o rehabilitada, a un de nou on allò fonamental és la voluntat i les preferències de la persona. Aquest canvi té l’objectiu de vetllar pel compliment dels seus drets fonamentals i respectar la seva dignitat i la seva lliure voluntat, així com els principis de necessitat i proporcionalitat de les mesures de suport que, en el seu cas, puguin necessitar aquestes persones per l’exercici de la seva capacitat jurídica.

La reforma es dona a nivell estatal a través de la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, i que reforma el Codi Civil espanyol. A nivell català, és el Decret Llei 19/2021 de 31 d’agost pel qual s’adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat.

La nova regulació era necessària per actualitzar la legislació vigent i adaptar l’ordenament jurídic espanyol a l’article 12 de la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat. Els valors sobre els quals es construeix aquest article són la dignitat, l’autodeterminació, els drets, el suport, la voluntat, el respecte i la igualtat.

image_pdfExporta a PDF