L’Àrea d’Educació del Consell Comarcal del Bages ha gestionat durant aquest curs més de 3 milions d’euros destinats a beques menjador. Enguany es van presentar 4.837 sol·licituds, de les quals 4.224 van ser adjudicades. A més, 249 alumnes s’han beneficiat de menjador escolar gratuït, entre d’altres motius, pel fet d’haver-se de desplaçar a un altre municipi obligatòriament, el que ha suposat una dotació econòmica de gairebé 280.000 euros. El Consell Comarcal s’ha fet càrrec de 31 menjadors escolars a la comarca del Bages durant aquest curs.

 

Pel que fa al transport escolar, l’altre servei que presta el Consell Comarcal a la comunitat educativa del Bages, durant el curs 2020-2021 s’han gestionat 95 serveis, que han suposat el transport de 2.582 infants durant tot el curs escolar. La quantitat destinada a subvencionar el transport col·lectiu urbà ha ascendit fins als 3.797 euros, mentre que el transport per als alumnes d’educació especial ha rebut una aportació directa de 63.158 euros, beneficiant un total de 108 alumnes.

 

Per oferir el servei de transport escolar, el Consell Comarcal ha contractat 9 monitors addicionals que han complementat la feina dels propis monitors i monitores assignats a cada contracte. També s’ha contractat a 10 persones com a personal de suport per al monitoratge de menjador escolar amb l’objectiu de facilitar la gestió del Covid-19 als espais de menjador. A més, a través del programa Treball i Formació, 10 joves han estat contractats per donar suport tant al menjador com acompanyant el transport escolar.

 

Tot i el context de pandèmia, la consellera de l’Àrea d’Educació del Consell Comarcal del Bages, Sílvia Tardà Serrano destaca que “s’han continuat impulsant projectes com el de cooperatives escolars CuEme, que s’ha mantingut actiu en onze escoles de la comarca, a banda de Manresa”. La consellera preveu que “pel que fa al Consell d’Infants i el projecte Bages Educa, la intenció és que es puguin reprendre de cara al proper curs 2021-2022”.

image_pdfExporta a PDF