L’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal del Bages difon i tramitarà els ajuts per actuacions d’accessibilitat per a persones grans, amb discapacitat i/o dependència de la Generalitat. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya obrirà una convocatòria el 29 de novembre adreçada a persones propietàries o usufructuàries d’edificis d’habitatges en què resideixi qualsevol persona que compleixi qualsevol dels següents requisits: tenir més de 70 anys, tenir reconeguda legalment la discapacitat o trobar-se en  situació de dependència.

 

Sol·licituds i documentació 

Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà dels formularis en línia : enllaç tràmit del 29 de novembre al 31 de gener de 2023. Les obres objecte dels ajuts no poden haver-se iniciat abans de l’1 de febrer de 2020 i han d’estar acabades amb anterioritat a 31 de març de 2023 independentment del moment en què es concedeixi la subvenció. Per a més informació podeu contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal del Bages (93 693 03 50 extensions 3361 o bé 3377 i correu electrònic [email protected]).

 

Actuacions subvencionables

Són subvencionables actuacions d’accessibilitat universal en els edificis d’habitatges i/o en l’interior dels habitatges.

 

Principals actuacions d’accessibilitat en zones comuns dels edificis d’habitatges (veure text complert a l’apartat 2.1.1 de la resolució):

– Ascensors, rampes, plataformes elevadores.

– Instal·lació de dispositius per millorar l’accessibilitat de zones i serveis comuns

– Instal·lació d’elements d’informació o d’avís.

– Instal·lació de productes de suport a l’audició per a l’accessibilitat en l’entorn.

– Instal·lació de dispositius d’alarma a l’ascensor que garanteixin un sistema de comunicació visual, auditiva i bidireccional amb l’exterior per als casos d’emergència i atrapament.

 

Principals actuacions d’accessibilitat en l’interior dels habitatges (veure text complert a l’apartat 2.1.1 de la resolució):

– Instal·lació d’ascensors, plataformes elevadores, salva-escales, rampes o altres dispositius de millora de l’accessibilitat.

– Instal·lació d’elements d’informació o d’avís.

– Instal·lació d’elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior .

– Instal·lació domòtica i d’altres avenços tecnològics per afavorir l’autonomia personal de gent gran.

– Substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d’aixetes; substitució o adaptació del WC o del lavabo; eliminació del bidet o d’altres elements per facilitar la mobilitat; tractament antilliscant de paviments i instal·lació d’ajudes tècniques.

– Substitució de les plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques; adaptació del taulell de cuina; tractament antilliscant de paviments.

 

Requisits principals pels edificis

– Han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE), segons model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), d’acord amb la normativa vigent (no necessari en obres interior habitatges).

– Han de disposar del certificat d’eficiència energètica (CEE) amb l’etiqueta de qualificació energètica (EE). (no necessari en obres interior habitatges).

 

Import de la subvenció

a) Per a les actuacions en edificis, el 75% del pressupost protegible.

b) Per a les actuacions en habitatges, el 100% del pressupost protegible amb un màxim de subvenció atorgable de 6.000 euros per habitatge. Aquest límit màxim per habitatge varia el seu import en funció del grau de discapacitat o dependència.

image_pdfExporta a PDF