L’Oficina de Rehabilitació i Habitatge del Consell Comarcal del Bages fa balanç de l’activitat corresponent a 2023. L’any passat l’oficina va gestionar ajuts per valor d’un total de 2.436.541 euros a través de 3.593 sol·licituds rebudes per part de les famílies del territori. El conseller d’Atenció Ciutadana, Consum i Habitatge del Consell Comarcal del Bages, Salvador Busquets Gubianas, apunta la importància “d’unes dades que demostren la importància de l’Oficina de Rehabilitació i Habitatge  en la tramitació d’uns ajuts que esdevenen fonamentals per a les persones que se’n beneficien”.

 

Ajuts per al lloguer

En matèria de programes socials, de les 1.335 sol·licituds rebudes un total de 1.028 han estat ajuts per al pagament del lloguer. A més, s’han tramitat cinc prestacions permanents per un import de 12.611 euros, 195 subvencions per a majors de 65 anys (245.167 euros), 651 subvencions per majors de 36 anys (803.131 euros). Pel que fa a les subvencions per a joves, s’han presentat un total de 177 sol·licituds, amb un import total de 353.561 euros. També s’han tramitat 60 expedients de prestacions econòmiques d’especial urgència amb un import de 88.130 euros relacionats amb deutes per al pagament del lloguer.

 

El Servei d’intermediació de deutes de l’habitatge ha obert un total de 35 expedients per informar, assessorar i fer intermediació extrajudicial amb la finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge.

 

Més de 2.250 tràmits tècnics

Finalment, durant l’any 2023 l’Oficina de Rehabilitació i Habitatge del Consell Comarcal del Bages també va realitzar 2.258 tràmits de l’àmbit tècnic dels quals, la major part (2.057), es corresponen a cèdules d’habitabilitat. La resta (187) són sol·licituds d’ajuts Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU. També hi ha les actuacions de millora d’eficiència energètica en l’àmbit d’edifici (Programa 3, 206.815 euros), les actuacions del Programa de millora de l’eficiència energètica en habitatges (Programa 4, 393.300 euros), el Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (Programa 5, 69.782 euros) i per assegurar les actuacions d’accessibilitat universal a l’habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya (accessibilitat, 264.041 euros). L’Oficina treballa al servei de tots els ajuntaments de la comarca, exceptuant Manresa.

image_pdfExporta a PDF