L’Oficina de Rehabilitació i Habitatge del Consell Comarcal del Bages va gestionar ajuts per valor d’un total d’1.879.151 euros durant l’any passat a través de 3.884 sol·licituds rebudes per part de les famílies del territori. El conseller de l’Àrea de Joventut i Habitatge del Consell Comarcal del Bages, Enric Forcada Valiente, destaca “la feina important que es realitza des de l’oficina en la gestió d’uns ajuts sensibles i que acaben essent vitals per a les famílies que els sol·liciten”.

 

L’àmbit més demandat es correspon als programes socials amb 1.856 sol·licituds de les quals 1.555 són ajuts per al pagament del lloguer. En paral·lel, s’han tramitat sis prestacions permanents per un import de 15.600 euros, 176 subvencions per a majors de 65 anys (244.184 euros) i 662 subvencions per majors de 36 anys (558.814 euros). Com a novetat, aquest 2022 s’ha convocat el Bo Lloguer Jove i les subvencions per a menors de 36 anys. Pel que fa al Bo Lloguer Jove, s’han presentat un total de 407 sol·licituds, amb un import total de 718.348 euros. Quant a les sol·licituds de subvencions per a menors de 36 anys se’n comptabilitzen 304 amb un import de 231.449 euros.

 

Prestacions econòmiques urgents

En paral·lel, també s’han tramitat 44 expedients de prestacions econòmiques d’especial urgència amb un import de 110.754 euros ,en la seva majoria, relacionats amb deutes per al pagament del lloguer. El nombre de sol·licituds al registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial, ajuts implícits, la Borsa de lloguer assequible continuen amb xifres semblants a anys anteriors.

 

El Servei d’intermediació de deutes de l’habitatge ha obert una totalitat de 53 expedients dels quals 21 tenien data de llançament que ha estat suspesa gràcies a la feina feta pel servei en col·laboració/coordinació amb els serveis socials dels municipis i advocats de les famílies.

 

Més de 2.000 tràmits

L’Oficina de Rehabilitació i Habitatge del Consell Comarcal del Bages també ha realitzat 2.028 tràmits de l’àmbit tècnic dels quals, la major part (1.984), es corresponen a cèdules d’habitabilitat. La resta (44) són sol·licituds d’ajuts del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, per a les actuacions del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges (programa 4), del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (programa 5) i per assegurar les actuacions d’accessibilitat universal a l’habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya (accessibilitat).

image_pdfExporta a PDF