El Consell Comarcal del Bages fa difusió del procés per donar forma al Pla territorial sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya (PLATER). Setmanes enrere us explicàvem que s’havia obert el termini per prendre part al procés participatiu previ del pla. Ara, s’ha obert un segon tràmit de consulta, que forma part de la tramitació ambiental del pla. En aquest cas és la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural qui ja ha iniciat aquesta consulta preliminar que té obert el termini per fer aportacions fins al 30 de juny.

 

Els dos documents que es posen a disposició per ser analitzats són el Document inicial Estratègic (DIE) de l’avaluació ambiental del PLATER i el Document d’objectius i propòsits del PLATER on s’explica la conceptualització del pla.

 

Vies per fer-hi aportacions

Les administracions públiques han de fer arribar les respostes a la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental mitjançant el tràmit corresponent a l’EACAT, les entitats i empreses poden fer-ho a través d’aquest enllaç i la ciutadania també pot presentar una petició genèrica fins al 30 de juny.

 

El resultat de les consultes es tindrà en consideració en l’elaboració del document d’abast, que ha de fixar l’abast i el nivell de detall de l’avaluació ambiental del Pla, així com els principis de sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris ambientals estratègics i els indicadors que han de guiar la formulació del Pla i el seu procés d’avaluació ambiental

 

Transició energètica

Us recordem que el Pla territorial sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya (PLATER) és impulsat per la Generalitat de Catalunya. L’Institut Català d’Energia és l’encarregat d’elaborar aquest pla estratègic per avançar en la transició energètica de Catalunya cap a un model descarbonitzat l’any 2050. El PLATER determinarà les directrius generals de la distribució arreu del territori de les instal·lacions d’aprofitament de les energies renovables, fonamentalment eòlica i fotovoltaica, però també d’altres instal·lacions singulars (solar termoelèctrica, gran hidràulica, hidràulica reversible…), necessàries per a fer efectiva la transició energètica a Catalunya, incloses les noves línies elèctriques i les instal·lacions d’emmagatzematge.

 

Enllaç al portal

A través d’aquest enllaç podreu accedir al portal participatiu de la Generalitat.

image_pdfExporta a PDF