A través de la plataforma e-TAULER es poden consultar en qualsevol moment del dia i per internet anuncis oficials com les convocatòries de personal o de subvencions

El Consell Comarcal del Bages ha posat en funcionament el tauler d’edictes electrònic com a canal de publicació d’actes i comunicacions oficials. Aquest espai es pot consultar a través de la seu electrònica situada al portal web www.ccbages.cat i del tòtem tàctil situat a la recepció del Consell.

El tauler d’edictes electrònic utilitza la plataforma e-TAULER, un servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d’edictes electrònics mitjançant Internet. El Consell ha col·laborat en la implantació d’aquesta eina, que permet la publicació certificada amb automatismes associats a la gestió de la publicació dels edictes (control de períodes d’exposició, generació de diligències,…). L’eina garanteix digitalment els temps d’exposició pública i la integritat de la informació continguda als edites.

A l’e-TAULER s’hi poden trobar les convocatòries de selecció de personal (bases, decrets admesos…), convocatòries de subvencions així com la seves resolucions, ordenances i reglaments en totes les seva fases de tramitació, entre d’altres anuncis o edictes. L’accés a l’e-TAULER no requereix de cap mecanisme d’acreditació de la identitat del ciutadà o la ciutadana, és compatible amb la navegació amb telèfons mòbils i es pot consultar a la seu del Consell Comarcal a través del següent enllaç: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8100750006

El president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas, ha explicat que «el Consell Comarcal està compromès amb l’impuls de l’administració electrònica per ser més eficient i transparent. La instal·lació de l’e-TAULER ens permet substituir el tauler tradicional en format paper i esdevenir més accessibles per a la majoria de la ciutadania i empreses».

image_pdfExporta a PDF