El Fòrum de regidores i regidors de Serveis Socials del Bages ha estat l’escenari escollit pel Consell Comarcal del Bages per presentar els serveis d’intervenció socioeducativa a la comarca. Aquesta tipologia de serveis són recursos que donen resposta a les necessitats d’intervenció socioeducativa en els casos de risc, amb caràcter diürn i no residencial, que permeten actuar preventivament i evitar la separació de l’infant o l’adolescent de la seva família i del seu entorn habitual. El Consell Comarcal del Bages, conjuntament amb els ajuntaments, treballarà per a la seva implementació al conjunt de municipis de la comarca un cop feta la diagnosi inicial.

 

La consellera de Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Bages, Elisabet Hernández del Arco, ha explicat que “des de 2019 l’atenció dels serveis socials bàsics adreçats a infants i adolescents en situació de risc han augmentat prop d’un 50% i per això cal tenir una mirada integral i àmplia per millorar-ne la qualitat”. La voluntat del Consell Comarcal del Bages és fer arribar els serveis d’intervenció socioeducativa al conjunt de municipis de la comarca durant aquest mandat. Hernández ha afegit la importància “d’aconseguir aquest encaix tècnic i polític i poder homogeneïtzar la manera de treballar al conjunt del territori”.

 

En el marc de la trobada s’han donat a conèixer els dos nous serveis pertanyents a serveis socials bàsics que entraran en funcionament a la comarca. El primer comptarà amb un advocat/da i un psicòleg/a per oferir suport jurídic i psicològic a professionals i famílies i treballar conjuntament la complexitat dels casos. I a través del segon, el Servei d’Orientació d’Assessorament Familiar incorporarà un terapeuta familiar que és un servei preventiu a les famílies i també permetrà treballar conjuntament.

 

La presentació

En el marc del fòrum han participat representants polítics i professionals de la Diputació de Barcelona i membres de l’empresa consultora FASI. Actualment, la comarca compta amb cinc centres oberts i vuit aules socioeducatives.

image_pdfExporta a PDF