El Consell Comarcal del Bages potencia la cerca de persones voluntàries que vulguin fer de mentores de persones refugiades i migrades a la comarca. El plantejament és trobar aquest perfil de persones que acompanyin persones migrades i refugiades, fomentar aquestes relacions i que les dues parts tinguin l’oportunitat d’aprendre de les experiències de l’altra. El Servei d’Inclusió Social i Convivència dona suport al Programa de Mentoria Social de la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme de la Generalitat de Catalunya que ha estat presentat a un total de dotze ajuntaments de la comarca durant les darreres setmanes. Els objectius de les relacions de mentoria són l’acompanyament en l’aprenentatge de la llengua catalana, l’ampliació de la xarxa social, el coneixement de l’entorn i el suport en l’itinerari d’inclusió sociolaboral.

 

Espais de confiança

El plantejament de la iniciativa és generar relacions de mentoria d’entre 8 i 12 mesos als mateixos municipis de la comarca fomentant-hi l’acció comunitària en l’àmbit del refugi i les migracions i contribuint a generar espais de confiança i d’interacció positiva bidireccional entre persones mentores i mentorades. La consellera l’Àrea d’Atenció Social Especialitzada del Consell Comarcal del Bages, Lluïsa Tulleuda Lari, destaca que “el 70% de les persones continuen mantenint el contacte amb els seus mentors i mentores un cop acaben les relacions, fet que demostra la intensitat en els vincles construïts en aquests programes de mentoria”.

 

Grup obert

Totes les persones interessades es poden apuntar com a persones mentores a través d’aquest enllaç.

image_pdfExporta a PDF