El Consell Comarcal del Bages ha aprovat per unanimitat la Diagnosi de la Inclusió i l’Exclusió social a la comarca del Bages. El document, aprovat en el marc del ple de setembre celebrat a Castellbell i el Vilar, serà l’eina de referència per promoure les polítiques inclusives a la comarca des d’un abordatge integral i es posa a disposició de tots els municipis. La diagnosi té com a objectiu sintetitzar i integrar tota la informació disponible sobre la realitat social, des d’una perspectiva àmplia i dinàmica.

 

La consellera de l’Àrea d’Atenció Social Especialitzada, Eulàlia Sardà Bonvehí, apunta que ‘l’exclusió social és un fenomen multidimensional que afecta tots els àmbits de la vida de les persones’ i afegeix que la lluita contra l’exclusió social ‘requereix eines de planificació integrals que permetin abordar aquesta realitat des de tots els angles’.

 

Informació exhaustiva

La diagnosi aporta coneixement a la realitat de la comarca, identifica els factors que generen exclusió social i els col·lectius vulnerables i facilitarà la presa de decisions per promoure polítiques inclusives. Esdevé ‘una eina de coneixement i també de planificació de totes aquelles polítiques que calgui impulsar’, afegeix la consellera. En paral·lel, també s’ha elaborat un mapa de recursos online per tal que la ciutadania tingui informació i pugui saber quins recursos i projectes hi ha al territori. Identifica de forma sistemàtica els recursos i projectes en matèria d’acció comunitària que es troben a la comarca, així com una explicació del recurs, i indicant l’àmbit d’exclusió on incideix principalment.

 

La diagnosi i el mapa de recursos es poden consultar a la pàgina web del Consell Comarcal del Bages i estarà a disposició de tots els municipis.

image_pdfExporta a PDF