El Consell Comarcal del Bages ha aprovat el Pla Local d’Acció Comunitària i Inclusió Social del Bages (PLACI), el document de referència per promoure una comarca més inclusiva a través de les polítiques i els serveis accessibles al conjunt de la ciutadania. El document planteja un treball compartit en què es reforça la participació i l’autonomia de les comunitats amb una millora de la qualitat de vida de les persones fent que els processos de treball siguin més eficaços i orientats a assolir uns objectius compartits pensats per a tota la diversitat de la comarca del Bages.

 

L’Àrea d’Atenció Social Especialitzada del Consell Comarcal del Bages, a través del Servei d’Inclusió Social, ha impulsat el PLACI amb la voluntat que sigui una eina que faci transversal la inclusió social a totes les àrees de la institució i es posa a disposició dels 29 municipis que formen l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Bages (ABSS). És per aquest motiu que s’ha traslladat el pla a tots els municipis per tal que acordin la seva aprovació i s’adhereixin per a la seva implementació. La consellera de l’Àrea d’Atenció Social Especialitzada del Consell Comarcal del Bages, Eulàlia Sardà Bonvehí, apunta que “el document ens ha d’ajudar a tenir aquesta mirada més inclusiva, primer des del propi Consell Comarcal, i, a continuació, implicant tots els municipis amb polítiques transversals que arribin al conjunt de la ciutadania”. La consellera afegeix que “volem que el PLACI sigui una eina compartida i de referencia per a totes les àrees de la institució i també per a tots els municipis que formen l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Bages”.

 

 

Procés d’elaboració

El procés d’elaboració del PLACI ha tingut en compte les aportacions realitzades per a una trentena d’agents del territori a través de les sessions de debat i participació que han girat al voltant d’aspectes com l’accés a l’habitatge, el racisme, la pobresa, les discapacitats, l’edatisme, la igualtat i l’equitat de gènere i d’identitat sexual, la participació, etc. L’elaboració del document ha comptat amb el suport de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona i a partir d’ara es comptarà amb suport extern per poder establir accions estratègiques de comunicació i sensibilització en matèria d’acció comunitària inclusiva a la comarca. La consellera Eulàlia Sardà Bonvehí explica que “partir d’ara la voluntat és desplegar i territorialitzar el pla i les diferents accions que contempla de forma comunitària i participativa per reduir l’exclusió social al màxim de les seves manifestacions”.

 

La diagnosi i el pla d’acció del PLACI es pot consultar a través de la pàgina web del Consell Comarcal del Bages a l’apartat d’acció comunitària inclusiva.

image_pdfExporta a PDF