El conjunt dels agents socioeconòmics de la comarca es reuneixen en la Taula de Formació per tal de fomentar les anomenades STEM entre els joves, atesa la falta de professionals d’aquest tipus, tot i ser massivament requerits pel mercat laboral actual

En el marc de la Taula de la Formació del Bages, es va celebrar al Consell Comarcal del Bages la segona sessió de treball de la comissió destinada al foment i sensibilització de les vocacions industrials i científic-tecnològiques de la comarca, les STEM (en anglès, Science, Technology, Engineering i Maths). La trobada és una continuació a la sessió que es va dur a terme el passat 18 de març i en la qual es va realitzar un primer anàlisi i classificació de les experiències que es desenvolupen al Bages en aquesta matèria.

Un dels grans reptes de l’educació a nivell europeu és la demanda no satisfeta de les professions relacionades amb la ciència i la tecnologia, les quals contribueixen significativament a incrementar la productivitat de les economies als països del nostre entorn. Aquesta necessitat és especialment evident a Espanya, on una majoria de joves no poden desenvolupar tot el seu potencial professional. Per les característiques del territori del Bages, amb una llarga trajectòria industrial que aglutina una gran part de l’activitat econòmica de la comarca, és essencial el foment del talent en vocacions STEM en l’educació formal i no formal que és clau per poder disposar de recursos humans que treballaran en la indústria del demà.

En aquest sentit, la comissió de treball veu necessari fer atractius aquests camps del coneixement dels joves incentivant l’experimentació, la creativitat i la curiositat aportant metodologies que plantegin reptes en l’àmbit de les ciències i la tecnologia, i comptant amb la col·laboració activa dels agents econòmics i del coneixement de la comarca.

Alguns dels acords que es van determinar va ser la creació d’un calendari conjunt d’actuacions, per tal d’evitar duplicitat d’accions i poder establir sinergies entre agents, una propera trobada entre sector empresarial i sector educatiu per tal d’intercanviar diferents punts de vista i, finalment, treballar, per exemple, en algun projecte de recerca en el qual es pugui col·laborar des de les diferents entitats.

En la reunió van assistir-hi diversos agents socioeconòmics que formen part de la Taula de la Formació interessats en aquest àmbit (Departament d’Educació a través del Pla STEAMcat, ACCIÓ, Ajuntament de Manresa, UManresa-FUB, EPSEM-UPC, Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, PIMEC, Cambra de Comerç, Fundació Eurecat-CTM i TICBages), que van intercanviar opinions i necessitats amb l’objectiu de col·laborar activament per potenciar aquestes vocacions.

image_pdfExporta a PDF