El Consell Comarcal del Bages fa difusió de la consulta pública prèvia a l’elaboració del Pla territorial sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya (PLATER) que impulsa la Generalitat de Catalunya. L’Institut Català d’Energia és l’encarregat d’elaborar aquest pla estratègic per avançar en la transició energètica de Catalunya cap a un model descarbonitzat l’any 2050. El PLATER determinarà les directrius generals de la distribució arreu del territori de les instal·lacions d’aprofitament de les energies renovables, fonamentalment eòlica i fotovoltaica, però també d’altres instal·lacions singulars (solar termoelèctrica, gran hidràulica, hidràulica reversible…), necessàries per a fer efectiva la transició energètica a Catalunya, incloses les noves línies elèctriques i les instal·lacions d’emmagatzematge.

 

Enllaç al portal

A través d’aquest enllaç podreu accedir al portal participatiu de la Generalitat.

 

image_pdfExporta a PDF