L’Agència de l’Habitatge de Catalunya amplia fins l’11 de juny la convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer en matèria d’habitatge. Aquests són els requisits principals per poder optar a les subvencions:

– Acreditar la residència legal a Catalunya.

– Ingressos iguals o superiors a 0,3 vegades IRSC (aprox. 2.390,31 euros) o mínim l’import anual del lloguer.

– Ser titular del contracte de lloguer del domicili habitual i permanent i estar empadronat.

– Pagament de fiança.

– Import de lloguer no superior a 800 euros en demarcació de Barcelona o 900 euros si és família nombrosa.

– Estar al corrent de les rendes de lloguer.

– Complir amb les obligacions tributàries.

 

Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica en aquest enllaç. Si teniu qualsevol dubte contacteu-nos a través del telèfon 93 693 03 56.

image_pdfExporta a PDF