El Consell Comarcal del Bages va tramitar durant l’any passat més d’un miler d’ajuts per al pagament de lloguer per valor d’1,2 milions d’euros que inclouen les subvencions per a persones majors de 65 anys. L’Oficina de Rehabilitació i Habitatge va tramitar un total de 1.068 expedients amb una dotació econòmica global d’1.266.902 euros. Es van presentar un total de 852 sol·licituds d’ajuts per al pagament del lloguer de les quals 648 van ser favorables amb un import de 975.000 euros que suposen entre el 20 i el 40% del preu del lloguer. A més, es van tramitar 148 sol·licituds per a persones majors de 65 anys, de les quals 110 van ser favorables amb un import total de 206.522 euros. L’Oficina de Rehabilitació i Habitatge ha gestionat la continuïtat dels ajuts per a les set persones grans que tenien concedida la prestació per al pagament del lloguer que serà vigent aquest 2022.

 

El conseller de l’Àrea de Joventut i Habitatge del Consell Comarcal del Bages, Enric Forcada i Valiente explica que “les dades ratifiquen que l’oficina fa una tasca molt important de suport a les persones que tenen dificultats per afrontar el pagament del lloguer”. En aquest sentit, el conseller afegeix que “es continua potenciant la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social per ampliar l’oferta de lloguer assequible a la comarca i establir una relació de confiança entre les persones propietàries i les persones que busquen un habitatge”.

 

 

Prestacions d’urgència

L’Oficina de Rehabilitació i Habitatge del Consell Comarcal del Bages també va tramitar un total de 61 expedients de prestacions d’urgència especials amb un total de 66.320 euros. Aquesta partida ha crescut notablement respecte a 2020 perquè ha incorporat la tipologia de prestació per casos d’impagament a conseqüència de la situació de pandèmia.

image_pdfExporta a PDF