El Consell Comarcal del Bages ha adquirit un nou vehicle per al transport escolar a la comarca amb l’objectiu de cobrir les necessitats de l’alumnat que requereix transport adaptat, té dificultats en els desplaçaments o necessita rutes específiques que no poden ser ateses pels altres serveis d’educació especial. Inicialment, és previst que arribi als municipis de Cardona, Navàs, Santpedor i Sant Fruitós de Bages amb la flexibilitat per adaptar-se a les necessitats canviants de la comarca.

image_pdfExporta a PDF