Medi Ambient

L’àrea presta els serveis i la gestió d’infraestructures ambientals que demanen els municipis de la comarca. Aquesta gestió supramunicipal permet obtenir una visió
global i integradora del territori, a més de l’estalvi que suposa l’aplicació d’economies d’escala.

Treballa en els següents àmbits:

 • Redacció, supervisió i execució de projectes d’infraestructures d’abastament d’aigua.
 • Gestió de l’explotació dels sistemes d’abastament d’aigua en alta (Bages Cardener i Bages Llobregat).
 • Promoció de la utilització d’energies renovables i l’eficiència energètica.
 • Promoció de la utilització de biomassa forestal per a calefacció i aigua calenta sanitària.
 • Gestió i tramitació dels ajuts per a particulars en el marc del Pla d’Electrificació Rural de Catalunya.
 • Gestió d’obres d’arranjament de camins.
 • Realització i manteniment de l’inventari de camins.
 • Gestió de Sistemes d’Informació Geogràfica.
 • Elaboració, direcció i gestió de projectes de restauració del medi, conservació i manteniment d’espais fluvials.
 • Col·laboració amb les Agrupacions de Defensa Forestal del Bages i la Federació de les ADF del Bages en matèria de prevenció i extinció d’incendis.
 • Impuls, coordinació i execució de cursos i jornades adreçats a l’àmbit públic i privat.
 • Proporció d’assistència tècnica als municipis en matèria d’entorn urbà, medi rural i prevenció de riscos ambientals.

Servei d’Abastament d’Aigua potable en alta Bages Llobregat:

Responsable del servei:

Noemí Fosas

Contacte:

Tel: 93 693 03 75

Correu-e: mediamb@ccbages.cat

Horari:

Dilluns a divendres de 8:00 a 14:00