TALLER DONES, ASIL I TREBALL

Inscriu-te al taller

X

TALLER DONES, ASIL I TREBALL ADREÇAT A PROFESSIONALS

Lloc: Palau Firal
Manresa
Data: divendres, 22 de març de 2019
Horari: de 10.00 a 14.00 hores (pausa de 30 minuts)

Taller: “Dones, Asil i Treball”.

El centre d’Informació per a treballadors estrangers (CITE), amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages, organitza el taller: “Dones, Asil i Treball”.

Els objectius del taller son donar a conèixer el marc legal d’estrangeria i refugi i les seves repercussions en l’accés al món del treball, reflexionar sobre el biaix de gènere dels marcs legals d’estrangeria i asil, i els seus efectes sobre les dones estrangeres i refugiades, conèixer la situació laboral de les dones estrangeres a Catalunya, en concret la situació de les treballadores de la llar estrangeres, ser conscients dels drets laborals i de la Seguretat Social de les treballadores estrangeres residents i els de les que no tenen autorització administrativa i prendre consciència de les conseqüències que poden tenir els estereotips i els prejudicis vinculats a les persones immigrades i refugiades i despertar una actitud crítica i reflexiva sobre els rumors que ens puguin arribar.

Continguts del taller:

 • El dret d’asil i d’estrangeria. Marc legal i procediments.
 • La violència masclista a la legislació d’estrangeria
 • Els drets laborals i de Seguretat Social dels treballadors estrangers (residents i sense autorització administrativa)
 • La situació laboral de la dona estrangera. El cas de les treballadores de la llar i les cures.
 • Estereotips i prejudicis en relació amb la immigració i el refugi. Dinàmica de grup

El taller s’adreça a professionals d’entitats que gestionen el programa estatal de refugi, serveis socials, dona, vinculats a temes d’inserció i ocupació i altres serveis d’atenció a les persones.

Atès que les places són limitades, s’atendran per ordre estricte d’entrada i sempre que sigui abans del 15 de març.

Jornada: “El reconeixement acadèmic i l’acreditació de competències professionals”

Descarrega’t el programa

JORNADA SOBRE EL RECONEIXEMENT ACADÈMIC I L’ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Lloc: Sala polivalent del Consell Comarcal del Bages
Muralla Sant Domènec, 24, Manresa
Data: divendres, 26 d’octubre de 2018
Horari: de 10.00 a 12.00 hores

Actualment, a Catalunya, hi ha diferents formes per reconèixer les competències assolides en l’experiència professional de la persona i també per reconèixer els aprenentatges assolits acadèmicament al llarg de l’experiència laboral o en activitats socials. L’objectiu de la Jornada es aclarir conceptes i millorar la informació sobre les característiques del reconeixement i l’acreditació de competències. La Jornada està adreçada al personal tècnic dels serveis d’ocupació local, a les entitats empresarials i als centres de formació.

Comptarem amb la  col·laboració del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Podeu consultar el programa al següent enllaç.

PROGRAMA:

10.00 h Benvinguda

 • Il·lm. Sr. Joan Badia, conseller de l’Àrea de Desenvolupament comarcal del Consell Comarcal del Bages

10.15 h Ponència a càrrec de la Sra. Antònia Ariza Pacheco, assessora tècnica docent, responsable de les Mesures Flexibilitzadores de la formació professional

 • Flexibilització de la formació professional
 • Servei d’assessorament
 • Servei de reconeixement
 • Acreditació de competències
 • Comparativa dels dos serveis (assessorament i reconeixement – acreditació de competències)
 • Torn obert de paraules

12.00 h Cloenda

Presentació: “Pla d’accions de desenvolupament econòmic al Bages i Manresa”

Descarrega’t el programa

PRESENTACIÓ PLA D’ACCIONS DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC AL BAGES I MANRESA

Lloc: Sala polivalent del Consell Comarcal del Bages
Muralla Sant Domènec, 24, Manresa
Data: dimarts, 23 d’octubre de 2018
Horari: de 13.00 a 14.30 hores

El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Manresa, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de l’Institut Cerdà hem treballat en la implementació d’un Pla d’accions que té com a objectiu principal consensuar i prioritzar les principals línies d’acció estratègica a considerar per al desenvolupament territorial del Bages i de Manresa.

Per presentar-vos els documents finals elaborats i comentar els principals aspectes d’aquest Pla es convida a tots els alcaldes/ses i regidors/res de la comarca i al personal tècnic dels Serveis Locals d’Ocupació i promoció Econòmica.

Podeu consultar el programa al següent enllaç.

PROGRAMA:

13.00h Benvinguda

 • Il·lm. Sr. Agustí Comas, president del Consell Comarcal del Bages
 • Sra. Cristina Cruz, regidora d’ocupació i emprenedoria i de la dona i d’igualtat
 • Representant de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació
  de Barcelona

13.30h Presentació Pla d’accions

 • a càrrec de l’equip de consultors de l’Institut Cerdà

14.30h Cloenda

 • Il·lm. Sr. Joan Badia, conseller de l’Àrea de Desenvolupament del Consell
  Comarcal

Jornada: “Innovació en la modernització dels polígons d’activitat econòmica”

Descarrega’t el programa

5a REUNIÓ D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE POLÍGONS DEL BAGES 

Lloc: CTM-Centre Tecnològic de Manresa
Parc Tecnològic de la  Catalunya Central– Plaça de la Ciència, 2 de Manresa (Link Maps)
Data: 06 de juliol de 2018-  Horari: de 10.00 a 13.30 hores

Bona part de les activitats industrials de la comarca es localitzen als polígons d’activitat econòmica. Les infraestructures, equipaments i serveis d’aquests polígons són elements essencials per a la competitivitat de les empreses i per a la seva activitat empresarial. Tanmateix, actualment molts polígons mostren signes d’obsolescència i requereixen inversions per a la seva modernització. La Diputació de Barcelona impulsa un pla de modernització de polígons adreçat als ajuntaments de la comarca, de manera que s’estan redactant i executant projectes de modernització. Com són aquests projectes de modernització? És possible innovar tecnològicament a l’hora de planificar aquestes inversions de millora? Cal una concertació público-privada a l’hora de repensar i millorar aquests espais? En aquesta jornada invitem els tècnics municipals i les empreses dels polígons del Bages a debatre sobre com modernitzar els polígons d’activitat econòmica i a conèixer les solucions tecnològiques disponibles per aconseguir-ho.

PROGRAMA:

10.00 h   Benvinguda

Sr. Jaume Arnau, regidor delegat de Comerç, Mercats i Indústria de l’Ajuntament de Manresa.

Sr. Juanjo Martin, Sotsdirector General del CTM-Eurecat.

10.15 h   Pla de Modernització de polígons de la Diputació de Barcelona

Sra. Montserrat Rico, Tècnica del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona.

               La innovació tecnològica als polígons

        Sr. Daniel Raya, Business Development. IT Industries & Public Sector. CTM-Eurecat.

Els Smart Polígons

Sr. Pol Valero, Cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Manresa.

11.15 h Pausa cafè

11.45 h Espais de Debat: Com podem innovar alhora de modernitzar els polígons i espais industrials?

13:00 h   Conclusions dels espais de debat

13.30 h   Cloenda

Sr. Joan Badia, conseller de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal del Consell Comarcal del Bages.

Conferència: “Mira a tu alrededor”

Aquesta conferència forma part del projecte BagesEduca de l’Àrea d’Educació del Consell Comarcal del Bages, que té com a objectius contribuir a la millora de l’educació d’infants i joves de la comarca i donar eines vàlides a la comunitat educativa i a les famílies per al procés d’aprenentatge.

Inscripció tancada

S’han assolit les 800 inscripcions i l’aforament està complet. En els propers dies, les persones inscrites rebreu la invitació en resposta a la vostra inscripció. Caldrà que la presenteu en format paper o al mòvil a l’entrada de l’acte.

L’accés a la Sala Gran, s’obrirà 30 minuts abans de l’inici de l’acte.