L’obra, que es va posar en marxa fa un any, després de moltes incidències i endarreriments, presenta greus problemàtiques que han provocat, fins i tot, l’aturada del servei en diverses ocasions

El ple del Consell Comarcal del Bages ha aprovat, per unanimitat de tots els grups, un dictamen en què s’insta l’Agència Catalana de l’Aigua a solucionar de forma urgent els problemes que presenta la infraestructura d’abastament d’aigua a Sallent, Avinyó, Artés i Calders,  que es va posar en funcionament l’estiu de l’any passat, després de 9 anys de la seva adjudicació i de diverses incidències que van anar-ne endarrerint la posada en marxa.

Durant aquest primer any de funcionament s’han detectat nombrosos problemes a l’obra, que s’han reflectit en les auditories i informes realitzats per l’empresa explotadora, Aigües de Manresa, i a les reunions mantingudes amb la direcció d’obra de l’ACA i l’empresa constructora. Part d’aquests problemes s’han pogut resoldre amb la garantia d’obra, però d’altres els ha hagut d’assumir directament el Consell Comarcal del Bages o Aigües de Manresa. A data d’avui, resten encara problemes greus pendents de resoldre, com la insuficient capacitat del dipòsit d’aigua tractada i els problemes de funcionament dels filtres i decantadors. Algunes d’aquestes incidències han posat en perill fins i tot la garantia de subministrament, fins al punt que, des de fa un parell de mesos i en diverses ocasions, s’ha hagut de deixar de subministrar aigua a Artés i Calders.

Segons les auditories el projecte constructiu es pot considerar de mínims. Cal dotar-lo de mecanismes i instal·lacions que permetin augmentar la fiabilitat i garantir la continuïtat del servei.

El dictamen del Consell Comarcal demana adoptar urgentment solucions a aquests problemes, causats tant per una mala execució de l’obra com pel mal disseny del projecte constructiu, i que es realitzin les millores abans que acabi el període de garantia de l’obra, per poder assegurar l’eficàcia de la cessió definitiva i garantir la prestació del servei públic essencial d’abastament d’aigua.

en El Consell Comarcal del Bages, que està fent un seguiment molt acurat d’aquest tema, ja s’ha reunit diverses vegades amb l’ACA i l’empresa constructora, i per a aquest mateix divendres té prevista una reunió amb el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull.

El conseller de Medi Ambient, Marc Aloy, va agrair la unitat d’acció de tots els grups del consell comarcal en un tema tant important com és l’abastament d’aigua, un servei públic essencial.

2017-01-30T09:13:23+00:00 dimarts, 24 de maig de 2016|