El Consell Comarcal del Bages s’ha encarregat de les tasques de direcció i contractació de l’empresa adjudicatària d’aquesta obra finançada pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya.

Atès que el camí d’accés a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) Bages-Llobregat presentava alguns trams de fort pendent que es degradaven amb facilitat quan plovia, les obres d’arranjament realitzades recentment en aquest indret del terme municipal de Sallent permeten garantir una millor transitabilitat pel camí, sobretot en èpoques de fred i pluges, quan poden sorgir dificultats per a l’accés dels transports de reactius.

L’obra, amb un pressupost de 24.836,87 euros i finançada íntegrament  pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya, ha consistit en un seguit d’actuacions de millora de la plataforma, les cunetes i la rasant del camí. A més, s’han formigonat els trams de màxim pendent, així com també l’encreuament amb el torrent, en una obra dirigida per l’Àrea de Medi Ambient i Territori del Consell Comarcal del Bages, que també s’ha encarregat de les tasques de coordinació i la contractació de l’empresa adjudicatària.

A més, gràcies a una millora en el procés d’adjudicació, s’han pogut allargar els trams pavimentats fins a un total de 220 metres del camí, gairebé la meitat de la seva longitud.

Ferran Estruch, conseller de l’Àrea de Territori i Medi Ambient, manifesta que “aquesta acció permet dotar el camí d’accés a l’ETAP d’un recorregut segur, accessible i plenament transitable per donar una resposta als usuaris i usuàries de la via”. I afegeix que “des del Consell Comarcal treballem activament amb altres administracions locals, catalanes i estatals per impulsar actuacions conjuntes encaminades a millorar la via pública del territori”.

2018-01-15T16:17:54+00:00 dilluns, 15 de gener de 2018|