Logotip de l'OCIC Bages

De 9.00 a 14.00 h. (de dilluns a dijous)
De 16 a 18.30 h. (dimecres, a excepció del període comprès entre el 15 de juny i el 15 juliol i de l’1 al 15 de setembre que s’atendrà en el mateix horari però dilluns)

El període comprès entre el 16 de juliol i el 31 d’agost, no s’atendrà en horari de tarda.

De 9.00 a 14.00 h. (divendres)

En tots els casos cal demanar cita prèvia.

L’OCIC, o Oficina d’Informació al Consumidor, és un departament integrat dins l’estructura del Consell Comarcal del Bages i vinculat amb l’Agència Catalana del Consum (ACC), que té les funcions bàsiques d’assessorament i gestió de tràmits senzills i gratuïts quan sorgeixen controvèrsies en matèria de consum entre consumidors/usuaris, i empreses o establiments comercials.

Mediació:

Procediment per mitjà del qual es poden solucionar controvèrsies entre les empreses i els seus clients. La solució no ve imposada per cap tribunal, ja que la troben les mateixes parts implicades amb l’ajuda d’un expert en tècniques de tractament de conflictes que els ajuda a apropar les postures fins a trobar la més adient per als seus interessos.

Arbitratge en consum:

Procediment extrajudicial de solució de reclamacions en l’àmbit de consum que es caracteritza per ser voluntari, àgil i gratuït. Neix, quan les parts en conflicte no han trobat una solució adequada en el procés de mediació i decideixen posar en mans d’un tribunal arbitral la resolució de la seva controvèrsia. La resolució que emet el col•legi arbitral s’anomena laude, que tindrà valor de “cosa jutjada” (tindrà els mateixos efectes que una sentència judicial i, serà executable davant la jurisdicció ordinària).

Informació i assessorament:

Tasques de mera informació i assessorament dels passos a seguir (en el cas que s’hagin de produir) pel propi consumidor en el cas que hi hagi una controvèrsia en matèria de consum. Simplement s’orienta en matèria de consum, sense que l’oficina faci cap tasca pròpia de gestió o tràmit.

Inspecció i control del mercat:

Tasques pròpies d’inspecció en matèria de consum, tals com realització de campanyes periòdiques d’inspecció, tractament d’alertes i inspeccions relatives a denúncies concretes. La finalitat d’aquesta facultat inspectora és la de garantir l’adequació dels productes comercialitzats a la normativa vigent i la retirada del mercat d’aquells que constitueixin un potencial perill per a la persona consumidora. I no només en referència als productes que es comercialitzen, sinó també a l’adequació del propi establiment i els seus elements a la normativa vigent en matèria de consum.

Educació al consumidor:

Per mitjà de la realització de xerrades i jornades informatives es pretén educar al ciutadà en matèria de consum, informant-lo sobre els seus drets com a consumidor i usuari i facilitant-li informació relativa a tràmits senzills que pot realitzar quan li sorgeixi una eventual controvèrsia relacionada amb matèries de consum.