La campanya ‘Tracta’m bé al Bages’, el Pla d’Actuació Comarcal de les Persones Grans, el balanç del servei de transport adaptat i el Protocol de maltractament i el llit d’urgència per a persones grans van centrar la sessió plenària.

La Sala Polivalent del Consell Comarcal del Bages va acollir el dijous 4 d’octubre el plenari de regidores i regidors de Persones Grans i/o Serveis Socials dels Ajuntaments que configuren l’Àrea Bàsica del Bages. Durant la trobada, el conseller de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadana, Albert Marañón, va exposar les actuacions i campanyes que es desplegaran properament amb l’objectiu de planificar accions concretes entre tots els actors implicats. Marañón destaca que “sessions de treball com aquestes són una oportunitat excel·lent per reforçar les sinergies existents i seguir enfortint el treball conjunt que duem a terme al territori, tot donant resposta a les necessitats dels municipis i dels ciutadans”.

Els assistents van tractar l’inici del procés participatiu per planificar i dissenyar el desplegament de la campanya ‘Tracta’m bé al Bages’, una intervenció emmarcada en el Protocol d’actuació coordinada contra els maltractaments a la gent gran de Manresa i el Bages (PROMAGG). També es va parlar sobre el Pla d’Actuació Comarcal de les Persones Grans del Bages 2017-2018. Actualment, l’elaboració d’aquest document estratègic està en fase de diagnosi amb l’objectiu d’identificar les actuacions necessàries per atendre les carències actuals i futures i definir els mecanismes d’avaluació i les accions comunicatives.

El quart punt de l’ordre del dia va servir per fer un balanç del transport adaptat del Bages abans d’obrir pròximament una nova convocatòria, que inclourà enguany una diagnosi del model per tal de millorar la prestació d’aquest servei que té com a finalitat facilitar el transport de les persones amb discapacitat i persones grans amb problemes de mobilitat, necessitat d’acompanyament i/o una demència diagnosticada. Un total de 236 persones s’han beneficiat del servei en la convocatòria del 2016.

Per últim, es va informar sobre el Protocol d’actuació coordinada contra els maltractaments a la gent gran de Manresa i el Bages i sobre el llit d’urgència de què disposa el Consell Comarcal a la Fundació Sociosanitària de Manresa per atendre persones grans maltractades. A més, els temes tractats també es van validar prèviament en la Junta Permanent, que es va celebrar el passat 25 de setembre, del Consell de la Gent Gran del Bages, un fet que demostra la cooperació de tots els agents implicats en el procés de participació per desenvolupar conjuntament les futures polítiques de gent gran del territori.

image_pdfExporta a PDF