Es tracta d’un recurs per donar resposta immediata en aquells casos en què la persona maltractada no pot continuar a la seva llar

El Consell Comarcal del Bages i la Fundació Sociosanitària de Manresa han signat un conveni per dotar la comarca d’un llit d’atenció urgent per a persones de més de 60 anys que, per causa de maltractaments i sense una xarxa familiar propera, necessiten allotjament urgent mentre se’ls deriva cap als recursos assistencials adequats.

L’any 2010, el Consell Comarcal del Bages va crear, de forma pionera, aquest recurs d’allotjament per a persones grans maltractades perquè la xarxa de residències públiques a vegades no pot assumir l’allotjament de forma urgent. El conveni que ara s’ha signat amb la FSSM permetrà donar continuïtat a aquest recurs d’urgència que està a disposició de serveis socials municipals, serveis socials del Consell, Mossos d’Esquadra o Jutjats per donar resposta immediata en aquells casos en què la persona maltractada no pugui continuar al seu domicili a causa de la proximitat del maltractador, de manca de condicions a la llar, etc.

A la FSSM se l’allotjarà durant un màxim de 96 hores i se li donarà assistència fins que se’l pugui derivar a la xarxa de residències públiques o altres recursos socials. Mentre l’usuari estigui allotjat a la FSSM es tramitarà l’accés als recursos públics residencials, s’activarà la valoració urgent de dependència (si n’hi ha), es cercaran altres possibilitats de recuperació  i se l’atendrà en tots els àmbits.

El conseller comarcal d’Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón, ha explicat que aquest recurs “ens ha de permetre millorar i fer més immediata la resposta en cas de necessitar un llit d’urgència. En definitiva, garantir que cap persona gran víctima de maltractaments quedi desamparada”, i ha volgut també mostrar el seu agraïment per la col·laboració de la Fundació Sociosanitària.

El servei va adreçat a persones de més de 60 anys en el marc del “Protocol d’actuació coordinada contra els maltractaments a la gent gran de Manresa i comarca del Bages”. Des de l’any 2010, quan es va posar en marxa el servei d’allotjament per a persones grans maltractades, el Consell Comarcal del Bages ha gestionat 11 casos als municipis del Bages (exceptuant la ciutat de Manresa).

image_pdfExporta a PDF