e-notum
e-Notum

Les Administracions Públiques poden enviar-nos notificacions. En alguns casos sense que nosaltres ho demanem ( multes o cartes d’Hisenda, etc…). En altres casos son a conseqüència de tràmits que hem iniciat nosaltres, i que l’administració necessita contestar, bé per requerir més informació, bé per comunicar-nos la resolució d’un procediment, o per altres raons.

Tenim diferents maneres de ser notificats. La “de tota la vida”, en la que rebem una notificació en paper com la que es mostra al costat.
Ara tenim l’oportunitat de poder rebre les notificacions a través de mitjans electrònics si així ho indiquem a les Administracions Públiques.

D’aquesta manera, ho podem rebre on vulguem, a l’hora que sigui, del dia que sigui, sense fer cues i sense haver d’esperar ningú.

Com es rep una notificació electrònica?

A l’exemple de l’E-Tram, veiem com fer una sol·licitud per presentar-nos a una plaça de Psicòleg convocada pel Consell Comarcal del Bages.
Com que vam indicar que volíem ser notificats electrònicament informant numero de telèfon i e-mail, el Consell ens comunica la seva resolució a través d’aquest sistema.

En primer lloc rebrem un missatge SMS i un correu electrònic informant que tenim una notificació. Seguirem l’exemple d’un SMS.

Contrasenya

Un cop hem rebut això, per accedir a la notificació anirem a la pàgina web de l’entitat, en aquest cas el Consell Comarcal del Bages i en concret busquem la seva seu electrònica.

Seu electrònica

Un cop dins, seleccionem les “Notificacions Electròniques”

Notificacions electròniques

A continuació surt una pàgina on a banda d’accedir a les notificacions, ens explica com ens hi podem donar d’alta. Per al nostre cas no és necessari. Cliquem a “Notificacions Electròniques”.

Notificacions electròniques

A continuació ens apareix aquesta pantalla.

Inici sessió

Com que disposem del nostre IdCat mòbil ens podem identificar prement la opció corresponent.

Si tinguessim algun problema amb l’IdCat mòbil podriem accedir amb el correu electrònic  o número de mòbil que haguessim informat a la sol·licitud (e-Tram)

En el nostre cas seguim amb IdCat mòbil i ens apareix això:

Identifiqueu-vos amb el mòbil

Això ja ho sabem fer servir. Posem el NIF i el nostre número de telèfon mòbil i rebrem un codi. Som-hi.

Verificació contrasenya

Als pocs segons rebo al mòbil la contrasenya:

Contrasenya

Introduïm la contrasenya i accedim a:

Bústia

Aquesta és la pàgina principal de les nostres notificacions que el Consell Comarcal del Bages ens vol fer arribar. Com podem veure tenim un cercador i uns filtres per al cas que tinguem moltes notificacions. Val a dir que al cap de dos anys les notificacions s’esborren.
Anem a obrir la nostra notificació. Per això fem clic sobre la mateixa notificació:

Resposta

Comparem ara amb una notificació que ens porti un carter. Com que les notificacions tenen un temps de vigència el carter ha de tractar de localitzar-nos dins d’aquest plaç. En el plaç que ens ocupa és de 10 dies.
Una notificació que ens porti el carter es considera entregada en el moment que ens fa entrega ( per això signem un rebut on a més de la signatura hi ha la data i hora de la recepció). En el cas del E-Notum l’entrega serà efectiva en el moment que premèm el botó “Accedeix a la notificació”.

També, una notificació es pot rebutjar quan ens la porta el carter, qui farà constar “rebutjada” en el seu comprovant d’entrega. En el cas de l’E-Notum es considerarà rebutjada si en el plaç de vigència (10 dies) no s’accedeix a la notificació.
En el nostre cas ens interessa saber que ens diu el Consell Comarcal del Bages sobre la nostra sol·licitud d’ingrés al procés de sel·lecció d’un Psicòleg. Per tant accedirem a la notificació:

Signa amb el mòbil

Si seguim la comparativa amb el carter, aquest, en el moment que ens entrega la notificació, ens fa signar el comprovant d’entrega. El que fem ara és precisament això, signar el comprovant d’entrega. Per fer-ho utilitzarem el nostre Id-Cat Mòbil. El sistema ja ens té identificats i ja ha omplert el camp amb el nostre telèfon mòbil. Per tant premem on diu “Utilitza el meu SMS”.
Ens apareix aquesta pantalla, que ja coneixem:

Verificació contrasenya

I al mòbil ens torna a arribar una contrasenya:

Contrasenya

La introduïm al camp corresponent i a continuació el sistema ens mostra això:

Resposta

En aquest moment la notificació ja consta com a entregada a tots els efectes. Ara ja podem descarregar-nos la notificació. Som-hi.

Notificació

Ja hem estat notificats.

En funció del tipus de notificació caldrà actuar d’alguna manera o altra, però això ja s’explicarà a la mateixa notificació.