Aquest mes de maig en el marc del Programa Singulars E-nginy Jove 4.0 s’ha fet una visita a l’empresa Domini Ambiental. La iniciativa, que compta amb l’impuls de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal del Bages, ha permès al grup de joves que realitzen la formació en matèria d’energies renovables conèixer en primera persona el funcionament d’aquesta empresa, ubicada al territori. Les visites a l’entorn productiu de la comarca permeten als joves participants del programa conèixer el funcionament del teixit empresarial de la comarca, les seves dinàmiques i la seva situació.

image_pdfExporta a PDF