El Consell Comarcal del Bages lliura les acreditacions a comerços, establiments hotelers, de restauració, equipaments turístics i serveis municipals que han participat en aquests dos programes impulsats per la Diputació de Barcelona

El Museu de la Tècnica de Manresa ha acollit l’acte de lliurament de les acreditacions de Punts d’Informació Turística i el segell de compromís per la sostenibilitat Biosphere. Els acreditats a aquests dos programes obtenen una doble acreditació ja que esdevenen centres col·laboradors o adherits al Geoparc.

El conseller de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal i president del Geoparc, Josep Canals, ha assegurat que “és molt important millorar el posicionament de la destinació, tant millorant la competitivitat de les empreses com aprofitant la designació de la UNESCO”. Per la seva banda, el diputat de turisme de la Diputació de Barcelona, Miquel Samper, ha felicitat a tots els participants en els programes i els ha animat a “seguir dinamitzant aquest extraordinari territori, territori dins la marca Paisatges de Barcelona, i generar riquesa”.

25 nous PIT
Fins a 25 nous establiments del Bages s’han acreditat enguany com a nous punts d’informació turística (PIT) i centres col·laboradors del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central. El programa PIT, impulsat per la Diputació de Barcelona i gestionat pel Consell Comarcal del Bages, té com a objectiu dotar a equipaments turístics d’informació i coneixements sobre els atractius i l’oferta turística de la comarca. La implantació d’aquest projecte permet als participants donar resposta a les peticions d’informació turística dels seus clients, usuaris i participants de forma solvent, contrastada i acurada, conèixer altres equipaments turístics i establir sinèrgies.

En la seva tercera edició, la comarca disposa d’un total de 70 Punts d’Informació Turística com biblioteques, allotjaments, empreses de turisme, ajuntaments o comerços, fet que situa el Bages com una de les comarques amb més punts d’informació adherits, a nivells d’altres territoris on el turisme és una activitat més consolidada.

El programa de formació PIT s’ha desenvolupat en cinc sessions pels acreditats enguany i només tres pels que van ser acreditats en anys anteriors, en les quals els participants han realitzat sortides per conèixer el territori, han desenvolupat propostes turístiques innovadores i amb valor afegit, s’han format en atenció especialitzada al client i han establert sinèrgies per crear propostes conjuntes.
Els participants del programa PIT han valorat molt positivament el conjunt de les sessions, sobretot pel que fa a la coneixença d’altres agents del territori i els serveis turístics que ofereixen. També han valorat bé les sortides de descoberta del territori i les sessions més teòriques sobre atenció al públic i disseny de productes turístics singulars.

Avançant en el turisme sostenible
El Programa Compromís per la sostenibilitat – Biosphere es va començar a realitzar l’any 2017, quan la Diputació de Barcelona va fer una aposta per aprofundir molt més en l’aspecte de la sostenibilitat (social, econòmica i mediambiental). El 2017 la Diputació de Barcelona va certificar les seves tres destinacions turístiques: Costa de Barcelona, Pirineus de Barcelona i Paisatges de Barcelona, on s’hi troba el Bages i el Geoparc.

En el cas del Bages el Programa duu el nom de Compromís per la sostenibilitat Biosphere i Adhesió al Geoparc. D’aquesta manera es reconeixen oficialment les empreses col·laboradores del Geoparc, les úniques avalades per crear producte Geoparc. Els adherits al compromís han de complir amb els requisits que marquen els manuals sectorials i assistir a les formacions i taller de destinació que complementen el programa. L’incompliment d’aquests compromisos pot portar a perdre l’acreditació com a empresa adherida i col·laboradora del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central, segell que dota de prestigi aquesta destinació.

Enguany han participat al programa 25 establiments, dels quals 4 han obtingut per primer cop aquesta acreditació. És un projecte important pel territori i pel Geoparc. L’objectiu és que progressivament s’hi vagin unint més empreses i més endavant administracions. L’aposta per la sostenibilitat ja no serà una opció sinó que el territori ha d’interioritzar aquests valors i metodologies per assentar el desenvolupament sostenible tan mediambiental, com social i econòmic.

image_pdfExporta a PDF