Aquest mes de novembre s’ha celebrat una reunió de seguiment del Protocol per a la prevenció i la intervenció en situacions de  de maltractament a la infància i l’adolescència a la comarca del Bages, amb una àmplia  participació de  tècnics i tècniques de diferents serveis dels àmbits d’educació, salut, serveis socials, cossos de seguretat, entre d’altres, del territori. La secretaria tècnica del protocol s’assumeix  des del Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (SEAIA) del Consell Comarcal del Bages.

 

Trobada presencial

Va ser la primera reunió presencial post covid.  En  aquestes trobades s’aborden els circuits i  procediments  establerts  a nivell comarcal per l’abordatge de les situacions de maltractament a infants i adolescents amb la finalitat de garantir-ne la seva  aplicació i establir les millores necessàries. La Xarxa i coresponsabilitat dels diferents serveis és fonamental en la intervenció en aquestes situacions. La sessió va coincidir  al voltant de la data significativa del 20 de novembre,  Dia Internacional dels Drets de la Infància.

 

image_pdfExporta a PDF