L’ens només atendrà presencialment els tràmits urgents i amb cita prèvia

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consum fa difusió dels drets de la ciutadania que amb motiu del coronavirus s’hagi vist afectada per casos d’anul·lacions o suspensions de serveis. El Consell segueix les directrius de l’Agència Catalana del Consum i demana un consum responsable i conscient durant les properes setmanes. L’ens només atendrà presencialment les consultes urgents que s’hagin tramitat amb cita prèvia i prioritza l’atenció telemàtica. També ofereix atenció telefònica de dilluns a dijous de 9 a 14.00 hores i dimecres de 16 a 18.30 hores al telèfon 93 693 03 53 o bé per correu electrònic al mail ocic@ccbages.cat

Vols i viatges (compres i reserves)

Si l’empresa us avisa que no us podrà donar el servei (sigui quin sigui el motiu, si esteu a meitat d’un viatge, us han de retornar al punt d’origen).

Si és per causa de força major (disposició d’algun govern que impedeix viatjar) teniu dret a reclamar el retorn de tots els imports pagats i no us correspondrà cap compensació addicional. Si no és per causa de força major la recomanació és reclamar a l’empresa per demanar indemnització pels danys i perjudicis que pugueu acreditar i en cas concret del transport aeri, us podria correspondre la compensació automàtica que recull el reglament europeu, tret que us comuniquin la cancel·lació del vol amb dues setmanes d’antelació.

Cancel·lació voluntària

Si no és per causa de força major:

  • Comproveu si disposeu d’una assegurança per cancel·lació que cobreixi aquest supòsit.
  • Contacteu amb la companyia aèria, l’hotel, l’organitzador del viatge o el prestador del servei per mirar d’arribar a un acord.
  • Reviseu les condicions contractuals del servei que heu contractat. En cas que us cobrin una penalització, ha de constar en el contracte i ha de ser adequada i justificada.

Si hi ha causa de força major:

En relació amb els viatges combinats –paquets turístics amb dos o més serveis contractats per a un mateix viatge-, si en el lloc de destí hi ha una situació de forçamajor no us poden aplicar cap penalització pel fet de cancel·lar el viatge.

Allotjaments turístics, restauració, espectacles i altres esdeveniments

Si l’organització us avisa que no us podrà donar servei:

Sempre teniu dret a reclamar el retorn de tots els imports que heu pagat. O bé acceptar un canvi de data si així us interessa.

En cas de cancel·lació voluntària

  • Contacteu amb la prestador del servei per mirar d’arribar a un acord.
  • Si es tracta d’una reserves contractada mitjançant plataformes digitals (per internet) mireu les condicions de l’allotjament (canvi de dates, reemborsament…)
  • I si és un espectacle, esdeveniment esportiu, concert… mireu les condicions de l’entrada.

En cas que no es respectin tots aquests drets us aconsellem el següent:

  • Reclameu a l’empresa amb qui heu contractat el servei, de manera que en quedi constància (full oficial de reclamacions, bústia de reclamacions en línia de l’empresa, correu electrònic…).
  • Si en el termini d’un mes l’empresa no us respon o no arribeu a un acord, podeu presentar una reclamació a l’OCIC del Bages (sempre sol·licitant cita prèvia al telèfon d’atenció 936930353) o amb el formulari web de l’Agència Catalana del Consum (www.consum.gencat.cat). Des dels organismes públics de consum es tramitarà la vostra reclamació mitjançant els mecanismes de resolució alternativa de conflictes, que són sistemes gratuïts i voluntarisper a ambdues parts.
  • Si cap de les opcions anteriors no dona un resultat satisfactori, podeu recórrer a la via judicial. En aquest cas, us recomanem que contacteu amb una Organització de persones consumidores registrada a Catalunya.
image_pdfExporta a PDF