Es convoquen un total de 52 places temporals abans d’acabar l’any per treballar a 21 Ajuntament de la comarca o bé al Consell Comarcal del Bages

En el marc del programa Treball i Formació que impulsa el Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya el Consell Comarcal del Bages té previst contractar de manera temporal un total de 52 persones. El procés de selecció es farà abans d’acabar l’any i les persones que s’incorporin ho faran a un dels 21 ajuntaments de la comarca que han demanat participar del programa i també a la pròpia seu del Consell Comarcal del Bages. Es tracta de contractes temporals d’entre 6 i 12 mesos amb la voluntat de millorar l’ocupabilitat de les persones participants i també facilitar l’adquisició de competències transversals per a la incorporació al mercat de treball.

Als municipis, les persones contractades donaran suport administratiu al personal tècnic de Serveis Socials Bàsics, Promoció Econòmica, Cultura, Infància, Joventut i Esports, Gestió d’Arxius i Transparència i Bon Govern en una experiència laboral de diferent durada segons les necessitats de cada Ajuntament.

Al Consell Comarcal del Bages les persones contractades donaran suport administratiu a projectes supramunicipals de les següents àrees: Acollida, Integració i Gent Gran, Presidència i Administració, Educació i Cultura i de Joventut i Suport als Municipis.

La convocatòria s’adreça a persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació que no estiguin ocupades, que no siguin perceptores de prestacions o bé que siguin destinatàries de la renda garantida de ciutadania, i també al col·lectiu específic de dones víctimes de violència de gènere o bé amb dificultats per trobar feina.

Les persones interessades en aquestes ofertes de feina es poden adreçar als serveis locals d’ocupació de cada municipi o bé a l’Oficina de Treball de Manresa.

image_pdfExporta a PDF