L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert una convocatòria de subvencions per als promotors que construeixin habitatge de lloguer amb protecció oficial. S’hi poden acollir promotors tant si són persones físiques o jurídiques com les fundacions, empreses d’economia social i les seves associacions, cooperatives de construcció, les organitzacions no governamentals i les associacions declarades d’utilitat pública. També s’hi poden acollir els ajuntaments i entitats vinculades que en depenen. La finalitat és ampliació de l’oferta d’habitatges assequibles de lloguer, en aquest cas per destinar-los als colꞏlectius amb rendes més baixes.

 

Requisits

Els habitatges que es construeixin tenen una mitjana de 75 metres quadrats i han de disposar d’una certificació energètica B, com a mínim. Les persones que podran accedir han de tenir unes rendes que no poden superar els límits establerts i per accedir a aquestes promocions hauran d’estar inscrits en el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial. S’hi poden acollir els promotors que vulguin fer construcció d’obra nova, els que tinguin promocions procedents de rehabilitació d’edificis i les promocions amb obres en curs paralitzades que es reprenguin per a la seva finalització.

 

Sol·licituds

Les solꞏlicituds es poden formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que està a disposició dels sol·licitants a la pàgina web següent.

image_pdfExporta a PDF