L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor recomana a les persones afectades que s’informin sobre la versemblança dels motius que al·leguen les companyies sobre el retard o cancel·lació d’un vol

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Bages ha percebut un augment de reclamacions (21) i consultes (62) aquest estiu relacionades amb el transport aeri, sobretot relatives a cancel·lacions i grans retards en l’horari dels vols programats. Els darrers mesos l’aeroport del Prat ha patit un alt nombre de cancel·lacions de vols i grans retards vinculades amb companyies aèries de baix cost, i s’ha de tenir en compte que aproximadament el 60% dels passatgers de l’aeroport del Prat viatgen amb aerolínies com Ryanair, Vueling i Easyjet.

Per aquest motiu, l’OCIC recomana als usuaris que es vegin afectats per aquesta casuística que reclamin primer directament a l’aerolínia (per algun mitjà que en permeti tenir constància), i en el cas que aquesta no respongui en el termini de 30 dies o vegin denegada la seva petició, interposin una reclamació a l’OCIC del Bages. A més, en els casos en que la companyia aèria doni com a motiu de la incidència que va ser un cas de força major, es recomana que es consulti a l’OCIC sobre si allò al·legat per la companyia realment constitueix causa de força major o no.

El conseller de l’Àrea de Suport als Municipis, Enric Forcada, explica que «els retards i cancel·lacions injustificades de vols són molt recurrents cada estiu, per això posem a disposició l’Oficina per tal de fer valer els drets dels passatgers i no permetre més injustícies».

Els tècnics de l’OCIC expliquen que quan algunes d’aquestes companyies de baix cost anul·len vols o acumulen grans retards acostumen a denegar determinats drets dels passatgers, sobretot els relacionats amb indemnitzacions. A més, addueixen motius que no s’equiparen a allò establert per la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de la UE per poder denegar aquestes indemnitzacions. És habitual que quan un usuari reclama una indemnització per cancel·lació de vol o gran retard, l’empresa esgrimeixi com a argument que el fet causant constitueix causa de força major, essent aquesta causa moltes vegades relativa a averies o incidències pròpies de la programació o vagues de personal propi de la companyia. Aquestes causes en cap cas es podrien justificar com a força major. També és habitual que s’al·leguin adversitats climatològiques que impossibiliten el vol que en alguns casos no són certes.

image_pdfExporta a PDF