Es destinaran un total de 450.000 euros a empreses de nova creació i a PIMES amb projectes d’innovació i expansió. La segona convocatòria del Banc de Projectes del Bages per a la concessió de microcrèdits per afavorir la creació d’empreses i la reactivació del teixit industrial i econòmic del Bages estarà vigent fins al dia 25 de maig. En total,  el Consell Comarcal del Bages destinarà 450.000 euros a donar microcrèdits a interès 0 i a retornar en 4 anys. Les empreses interessades han de fer la seva sol·licitud abans del 25 de maig a https://microcredits.ccbages.cat/. Es poden sol·licitar dues línies diferents de microcrèdits:

  • Microcrèdits destinats a la creació d’empreses: per a persones emprenedores que vulguin iniciar un nou projecte empresarial a la comarca o que hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 de gener de 2016. S’exclouen el sector immobiliari i financer El  microcrèdit pot arribar fins al 60% del pressupost de la inversió inicial necessària, i amb un límit màxim de 15.000 euros.
  • Microcrèdits destinats a la reactivació i diversificació industrial del Bages: empreses amb una plantilla inferior a 25 treballadors/ores i amb un volum de negocis anual o el balanç general anual inferior a 2,5 milions d’euros, que vulguin desenvolupar un nou producte o servei, realitzar inversions que suposin una ampliació o millora de la capacitat productiva, expansió i introducció a nous mercats (internacionals/nacionals), implementació de TIC (hardware i software) i actuacions en R+D+I. S’exclouen el sector immobiliari i financer. En aquest cas, el  microcrèdit pot arribar al 40% del pressupost de la inversió inicial necessària, amb un límit de 20.000 euros.

Els emprenedors i les empreses beneficiàries hauran de retornar, únicament i de manera íntegra, l’import prestat, sense interessos, en quotes mensuals, en el termini de quatre anys. Es podrà retornar anticipadament l’import pendent i cancel·lar totalment o parcial el microcrèdit, sense cap comissió per l’amortització.

Tindran prioritat els projectes amb inversions que: afavoreixin un desenvolupament econòmic sostenible; suposin una diversificació de les activitats econòmiques i productives de l’entorn local; continguin mesures adreçades a afavorir l’ètica i la qualitat empresarial; siguin iniciatives innovadores per a l’aprofitament d’espais productius no explotats susceptibles de generar nous llos de treball; contemplin la creació de llocs de treball dins el marc dels nous filons d’ocupació definits per la Unió Europea; afavoreixin la integració laboral de persones discapacitades i/o els col·lectius de difícil inserció. Es tindrà en compte l’interès social del projecte dins l’àmbit local on es porti a terme l’activitat, el manteniment d’una relació adequada entre els llocs de treball creats i les inversions realitzades, i la generació de valor en base a la tecnologia aplicada i l’efecte multiplicador de la inversió realitzada.

image_pdfExporta a PDF