A Avinyó i Navàs es proposa instal·lar energia solar fotovoltaica als pavellons poliesportius, a Santpedor es planteja arranjar la il·luminació del camp de futbol i del pavelló, a Sallent millorar l’enllumenat del camp de futbol i a Avinyó el del pavelló

L’Agència de l’Energia del Bages treballa per donar suport als municipis en la lluita contra el canvi climàtic en un context d’emergència climàtica. Per això proposa l’impuls d’accions que permetin la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle i la dependència dels combustibles fòssils. Ho fa a través de la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions i de la implementació de fonts d’energia renovables.

Sis treballs tècnics

Darrerament l’Agència de l’Energia del Bages ha realitzat diferents treballs tècnics que incideixen en els equipaments esportius de la comarca a partir de la redacció de projectes executius i plecs tècnics per a la seva licitació. A través d’una subvenció de la Diputació de Barcelona s’han fet estudis per millorar l’enllumenat dels camps de futbol de Santpedor i de Sallent i dels pavellons poliesportius d’Avinyó i Santpedor, respectivament. Els estudis indiquen que el marge de millora en matèria d’il·luminació és important.

En paral·lel, també s’han fet estudis per incorporar l’energia solar fotovoltaica als pavellons d’Avinyó i Navàs. Aquests dos darrers projectes han estat redactats tenint en compte les modificacions que hi ha hagut en matèria d’autoconsum els darrers mesos (Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica) que, entre d’altres, estableix l’autoconsum compartit, fixa un nou mecanisme de compensació econòmica de l’energia sobrant o simplifica els procediments administratius.

És previst que durant els propers mesos els Ajuntaments dels municipis als quals s’han elaborat els estudis tècnics puguin executar les propostes plantejades.

image_pdfExporta a PDF