El servei, ofert pel Consell Comarcal, va atendre l’any 2017 més de 2.300 bagencs i bagenques en relació als seus drets i deures en matèria de consum.

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC), un departament integrat dins l’estructura del Consell Comarcal del Bages i vinculat a l’Agència Catalana del Consum, va arxivar l’any 2017 un total de 684 reclamacions i va resoldre 1.655 consultes amb l’objectiu d’ajudar els usuaris i usuàries a defensar els seus drets per mitjà de la informació prèvia, l’assessorament, i la recepció i tramitació de reclamacions en temes de consum.

El conseller de l’Àrea de Suport als Municipis, Enric Forcada, manifesta que “l’OCIC permet al Consell Comarcal actuar des de la proximitat i la màxima professionalitat i eficiència per resoldre tots els dubtes en matèria de consum i garantir els drets de la ciutadania a l’accés i ús d’uns serveis públics de qualitat”.

En el cas de les reclamacions arxivades, el sector de les telecomunicacions continua essent l’assumpte principal de resolució d’expedients, representant prop del 50% del total. D’altra banda, les reclamacions relacionades amb les entitats bancàries i serveis financers (41) i aquelles vinculades amb el dret d’accés als subministraments bàsics d’electricitat (93), gas (34) i aigua (9) també van agafar protagonisme l’any 2017, segons indiquen les dades recollides per l’OCIC. En aquest sentit, el percentatge de solució favorable de les reclamacions va ser entorn del 60%.

Quant al nombre de consultes gestionades, més enllà de l’assessorament ofert en l’àmbit de les telecomunicacions i altres temàtiques, durant l’any 2017 es va detectar un increment important de peticions relatives a clàusules terra i el seu procediment de reclamació (337). A més, atès l’interès creixent de la ciutadania entorn d’aquesta problemàtica des que es va aprovar el reglament que regula la devolució del sobrecost de les hipoteques, el Consell Comarcal va engegar l’any 2017 diverses propostes formatives dirigides a administracions locals i també al públic en general per oferir informació i assessorament al respecte. Per a més detalls de les línies d’actuació de l’OCIC, podeu consultar aquest espai.

Inici del 2018 amb nous serveis a Manresa

Arran del nou conveni signat amb l’Ajuntament de Manresa, l’OCIC presta enguany assessorament als veïns i veïnes de Manresa a les dependències del consistori. Aquest servei es presta tots els dimecres, de 9 a 12 hores, i només s’atenen visites amb cita prèvia, que es poden demanar per mitjà del telèfon d’atenció ciutadana “010”.

image_pdfExporta a PDF