El Consell Comarcal del Bages ha acollit aquest matí l’assemblea general del Consell de la Gent Gran del Bages. Entre d’altres temes tractats, s’ha valorat molt positivament la “Diagnosi de l’envelliment al Bages”, que es va presentar fa unes setmanes, sobretot pels temes innovadors que s’hi tracten i la mirada des de la inclusió i en clau de gènere entre d’altres. Un cop tancada la diagnosi, molt participada amb el col·lectiu de gent gran, es vol continuar treballant-hi i treure el màxim rendiment a aquest document per tal que serveixi per planificar, temporalitzar i concretar polítiques i programes adreçats a la gent gran de la comarca des d’una visió interdisciplinària. En aquest sentit, el Consell Comarcal ha demanat suport a la Diputació de Barcelona per poder realitzar diferents accions.

D’altra banda, en l’assemblea general també s’han començat a apuntar aquelles activitats i programes que es volen desenvolupar aquest 2017. S’ha acordat tirar endavant una campanya relacionada amb el bon tracte a les persones adreçada a diferents col·lectius i amb actuacions per tal de prevenir i sensibilitzar sobre els maltractaments que pateixen moltes persones grans. Aquestes actuacions aniran adreçades a diferents agents implicats en aquest àmbit, amb la voluntat de promoure la consciència i millorar la detecció de casos de maltractament.

image_pdfExporta a PDF