El Consell Comarcal del Bages ha explicat a les professionals dels Serveis Socials Bàsics del territori l’actualització de la llei del dret a les dones a erradicar la violència masclista. La nova legislació actualitzada, aprovada el passat mes de desembre del 2020, actualitza la llei 5/2008. Aquesta reforma, entre d’altres, amplia les manifestacions de la violència en els següents àmbits: digital, educatiu, vida política i inclou la violència institucional com a violència masclista a partir de la moció aprovada pel Parlament Europeu l’any 2018.

 

En el marc d’una trobada telemàtica amb una vintena de professionals del territori, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Bages (SIAD) ha posat l’accent en el caràcter estructural i multicausal de la violència, la necessitat de formació especialitzada i continuada i garantir l’assistència lletrada des del moment inicial de la denúncia. Les explicacions han anat a càrrec de l’advocada del SIAD, Ester Jodar. La nova llei pretén que les administracions públiques tinguin un paper actiu en la detecció i visualització en tots els àmbits i formes de la violència masclista. La consellera de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñán Claret, assenyala la “importància de programar aquestes sessions que posen de manifest el compromís de la nostra institució per promoure una societat més igualitària i lluitar contra la violència masclista des de les administracions”.

 

Sessió divulgativa

La jornada telemàtica s’ha completat amb la difusió del Protocol davant les violències sexuals en espais d’oci nocturn que ha aprovat el Consell Comarcal del Bages darrerament, a disposició de tots els municipis del territori, i també amb l’explicació dels circuits d’actuació i funcions del SIAD.

image_pdfExporta a PDF