Durant el darrer trimestre d’any s’han programat cursos a Sallent, Santpedor, Sant Vicenç de Castellet, Castellnou de Bages, Sant Salvador de Guardiola i Navarcles

El Servei d’Inclusió Social, Acollida i Envelliment del Consell Comarcal del Bages ha format 120 persones migrades durant el darrer trimestre d’any en els àmbits de la igualtat i la prevenció d’abusos i violències masclistes. Els cursos s’han realitzat a Sallent, Santpedor, Sant Vicenç de Castellet, Navarcles, Sant Salvador de Guardiola i Castellnou de Bages i formen part de l’estratègia de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat per donar nous recursos a les persones migrades més enllà de la llengua, la cultura, les tradicions del país o la formació laboral.

Els mòduls formatius han tractat els següents continguts: pautes culturals i rols socials, definició de les violències masclistes, formes de violència masclista en l’àmbit social o comunitari, comprensió de les relacions de les violències masclistes, marc legal i recursos existents, salut sexual i reproductiva i prevenció de malalties de prevenció sexual.

Difusió del SIAD

A cadascun dels mòduls programats s’ha fet una sessió divulgativa del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a la Dona) que ofereix el Consell Comarcal del Bages. L’objectiu és que les persones migrades tinguin coneixement dels recursos comarcals en matèria d’igualtat entre homes i dones, informació, sensibilització i atenció i potenciació dels processos d’autonomia de les dones i la contribució a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere. Actualment, a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Bages hi ha 774 persones apuntades al Servei de Primera Acollida del Consell Comarcal del Bages.

image_pdfExporta a PDF