Els contractes han estat d’un mínim de sis mesos i han permès que persones amb dificultats d’inserció tinguin contacte amb el mercat laboral

Aquest 2019 el Consell Comarcal del Bages ha inserit laboralment un total de 40 persones en el marc del projecte Rubik. El programa té com a objectiu facilitar la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat social i la cinquena i sisena edició del projecte ha permès que 40 persones en situació de vulnerabilitat hagin aconseguit un contracte laboral a la comarca. Des de la primera edició, a finals de l’any 2015, un total de 162 persones s’han beneficiat d’aquest programa de suport a l’ocupació del Bages.

El Projecte Rubik, impulsat per l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, dones i polítiques d’igualtat del Consell Comarcal del Bages, es va posar en marxa amb la pretensió de donar oportunitats laborals a aquelles persones que per diferents motius presentessin especials dificultats d’accés al món laboral.

Perfils

Les ofertes laborals incorporades aquest 2019 han estat principalment per a persones de la brigada municipal amb un 65% dels contractes. També per a auxiliars administratives, auxiliars de la llar, treballador/a familiar o monitor/a de centre obert. Tot gràcies al suport directe dels equips dels serveis socials municipals per cercar el perfil de persona per poder contractar. La majoria de persones contractades tenen un nivell baix d’estudis, el 45% són majors de 45 anys en situació de vulnerabilitat amb càrregues familiars i un 72% han estat dones. Pel que fa a la durada dels contractes, 32 han estat de sis mesos i vuit amb una durada superior. El 55% dels contractes han estat a jornada sencera i la resta a mitja jornada.

image_pdfExporta a PDF