Ho fa en prop del 14% durant el 2019

El consum d’aigua del sistema Bages-Llobregat creix un 13,9% Des del Consell Comarcal del Bages gestionen l’abastament en alta d’aigua Bages-Llobregat que inclou els municipis de Sallent, Avinyó, Artés i Calders. Les dades corresponents a 2019 indiquen que el consum del sistema Bages Llobregat ha incrementat notablement respecte 2018, concretament s’han servit uns 100.000 m3 més (el que suposa un increment del 13,9%).

Els principals consumidors del sistema continuen essent Artés i Avinyó, amb un consum similar entre ells. Tots els municipis han tingut un major consum durant el 2019 respecte l’any anterior, destacant l’increment del 76,5% de Calders, seguit del 14% d’Avinyó i el 9% d’Artés.

Des del Consell durant els darrers anys hem promogut la construcció i realització de millores del sistema d’abastament d’aigua en alta Bages Llobregat, que capta l’aigua de la Sèquia de Manresa, la potabilitza a Sallent i la condueix fins a la resta de municipis. El sistema compta, a banda de la captació i l’estació potabilitzadora, amb un dipòsit d’aigua crua, cinc dipòsits d’aigua tractada, quatre estacions de bombament i 24,7 quilòmetres de canonades.

image_pdfExporta a PDF