L’ens ha presentat el Pla d’Actuació de les Persones Grans del Bages 2019-2021, un document estratègic que defineix l’agenda de polítiques públiques a impulsar per millorar la qualitat de vida de les persones grans

El Consell Comarcal del Bages fa un pas més en el seu compromís vers les polítiques d’apoderament i benestar de les persones grans de la comarca. L’ens ha presentat el Pla d’Actuació de les Persones Grans del Bages 2018-2019, un document que contempla 32 accions encaminades a adoptar models d’envelliment actiu i d’atenció centrada en la persona, treballant amb transversalitat i promovent la llibertat, el respecte, la inclusió i l’autonomia de les persones grans de la comarca.

El President del Consell Comarcal, Agustí Comas, ha explicat durant la presentació del Pla que «el compromís polític adquirit pel Consell Comarcal del Bages de fomentar i desenvolupar les polítiques d’envelliment actiu de la comarca queda palès en aquest document. La implementació d’aquestes accions faran millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes basant-nos en els models d’atenció centrat en les persones, en l’envelliment actiu i tenint en compte la diversitat de les persones grans del nostre territori». El Pla d’Actuació de les Persones Grans del Bages 2019-2021 ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona i de l’assessorament tècnic de l’Associació SIENA, i en l’acte de presentació hi han assistit més de 40 persones entre representants polítics, d’associacions i professionals dels àmbits comunitari i sanitari.

3 eixos de treball

El document divideix les accions proposades en tres eixos estratègics. El primer s’anomena “El Bages, una comarca que promou el bon tracte a les persones grans”, i contempla accions encaminades a fer visible la diversitat del grup d’edat, a millorar l’accessibilitat i la seva qualitat de vida mitjançant la tecnologia. El segon eix és “Donem veu a les persones grans”, i recull propostes dedicades a l’apoderament i la constitució d’espais de participació. Per últim, el darrer eix s’anomena “Un model d’atenció centrada en la persona”, i contempla accions centrades en facilitar recursos de serveis socials, millorar les residències i centres de dia i combatre la soledat.

De les 32 accions previstes, en destaquen les següents: la constitució de la Taula d’Envelliment Actiu, formada per professionals interdisciplinaris de la comarca així com per persones grans, per tal d’establir un òrgan de seguiment i avaluació de les polítiques públiques en aquest àmbit; l’augment del ventall d’activitats en el marc de la Campanya Tracta’m Bé, molt ben valorada pel conjunt del grup d’edat i ben acollida pel conjunt de la ciutadania del Bages; el programa de detecció de situacions de soledat, un recurs específic per detectar i acompanyar a persones grans que viuen soles, ja sigui en nuclis urbans o en cases disseminades; i una acció de sensibilització a la ciutadania per evidenciar la heterogeneïtat de les persones grans el en marc del Pla Comarcal per garantir els drets de les persones LGTBI, i altres diversitats com la d’origen o funcional.

Diagnosi participativa

L’any 2016 el Consell Comarcal del Bages va presentar la Diagnosi de la Gent Gran del Bages que mostrava una fotografia de la situació de les persones majors de 65 anys a la comarca. El Consell de les Persones Grans del Bages va tenir un paper molt actiu en la diagnosi i un cop presentada va manifestar la voluntat de concretar l’estudi en un Pla d’Actuació per tal de poder concretar els resultats en propostes d’acció.

Tot el procés d’elaboració del Pla ha estat dinamitzat professionalment per l’Associació SIENA. Sònia Díaz, tècnica de l’entitat, ha explicat durant la presentació del document «hi ha hagut molta implicació dels veïns i veïnes durant tot el procés, fet que ha permès marcar una missió del Pla que exalta els valors de la participació, el consens i la transversalitat».

Finalment, a l’acte de presentació també hi ha assistit Iolanda Moragues, cap del Servei de Suport de Programes Socials de la Diputació de Barcelona, que ha volgut felicitar a tots els agents implicats en l’elaboració d’aquest document i ha afirmat que «tenir una població cada cop més gran és una sort, ja que tenen molt més a dir i a aportar. Incloure’ls i aprofitar tota la seva experiència és una riquesa que guanya el Bages».

image_pdfExporta a PDF