Finalitzen els tallers organitzats per l’ens els quals hi ha participat 1.900 alumnes d’entre sisè de Primària i quart d’ESO de 18 centres educatius del Bages

Amb l’objectiu de fomentar la igualtat de gènere, la diversitat sexual i la identitat de gènere entre els infants i adolescents, el Consell Comarcal del Bages ha organitzat durant aquest curs una sèrie de tallers on l’alumnat ha pogut entendre, respectar i conviure en la diversitat, assumir-la com un valor positiu, treballar perjudicis i estereotips i contribuir a la lluita contra la discriminació́ de qualsevol tipus. En total hi ha participat 1.900 alumnes d’entre sisè de Primària i quart d’ESO de 18 centres educatius de la comarca.

S’han realitzat cinc tallers diferents, els quals ha dinamitzat l’Institut Diversitas:

  • Qui sóc jo? S’ha fet a 6 centres i han participat 210 alumnes de sisè de Primària. El taller ha plnatejat el procés de construcció de la identitat; la manera de percebre el propi cos i les relacions amb les altres. Ha buscat ser un espai de reflexió crítica entre l’alumnat, així com un espai per compartir actituds i pràctiques que posin en qüestió els comportaments discriminatoris amb els que, desgraciadament, conviuen a diari.
  • Control social i pressió de grup. S’ha fet a 11 centres i han participat 570 alumnes de primer d’ESO. El taller ha plantejat les actituds violentes i discriminatòries cap a persones que no “no encaixen” en les normes socials, generades per la socialització diferenciada per gèneres.
  • Sobre gustos no hi ha res escrit. S’ha fet a 6 centres i han participat 230 alumnes de segon d’ESO. El taller ha suposat un espai de reflexió crítica sobre aquestes qüestions i ha promogut una visió positiva i empoderadora de les persones amb identitats sexuals i/o de gènere no normatives (LGTBI
  • (Ciber)habilitats socials. S’ha realitzat a 9 centres i han participat 390 alumnes de tercer d’ESO. El taller ha pres com a punt de partida les xarxes socials com un dels elements centrals en la quotidianitat i en la socialització dels i les adolescents, i ha esdevingut com un espai per poder reflexionar col·lectivament sobre l’ús que en fem i sobre els riscos que es poden arribar a córrer si no en fem un ús conscient i crític.
  • Relacions sanes de parella. S’ha fet a 10 centres i han participat 500 alumnes de quart d’ESO. Els mites de l’amor romàntic suposen una situació de vulnerabilitat especialment a les noies, promovent formes de violència, justificant conductes agressives com actes apassionats o premiant el sacrifici per sobre de l’autocura.

D’aquesta manera el taller ha servit per reflexionar críticament amb els i les adolescents a partir de les seves vivències, per tal d’identificar els mites de l’amor romàntic i donar eines per poder construir relacions afectivo-sexuals sanes.

Els tallers estan pensats com un itinerari, en què a cada curs es parla de la igualtat de gènere des d’un angle diferent i un alumne cada any treballa un d’aquests angles, durant 5 anys. Aquests tallers són valorats tant pel professorat com per l’alumnat com a molt positius i necessaris, ja que si bé alguns alumnes ja tenen incorporada la igualtat en el seu dia a dia, la majoria encara no i hi ha moltes violències invisibilitzades i normalitzades. L’alumnat s’ha mostrat molt participatiu i amb ganes de donar la seva opinió.

image_pdfExporta a PDF