El document ofereix la informació bàsica de cada àrea de la institució amb l’objectiu de treballar de forma més transparent, ser una Administració més propera i facilitar la relació de la ciutadania amb el Consell Comarcal

El Consell Comarcal del Bages ha presentat la seva segona edició del Catàleg de Serveis, una eina que permet conèixer millor la institució i les seves prestacions. El document recull la informació bàsica de cada àrea que conforma el Consell -responsables, personal adscrit, horari, contacte i els serveis que ofereix-.

En concret, es recopila la informació sobre l’Àrea de Presidència, d’Economia, d’Acció Social i Ciutadania, de Turisme, de Desenvolupament Comarcal, de Territori i Habitatge, de Medi Ambient, d’Educació, Cultura, Joventut, Esport i Comunicació i de Suport als Municipis. Algunes d’aquestes informacions estan adreçades directament a la ciutadania tot i que la majoria estan destinades a donar suport i eines als Ajuntaments perquè puguin seguir oferint a les persones els serveis que es mereixen.

El president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas, ha explicat que «els darrers anys han estat complicats a nivell econòmic, per això el Consell dedica molts esforços a promocionar l’economia del Bages, la creació d’ocupació, i ampliar l’actual oferta de polítiques socials. I també treballem incansablement per teixir el territori i cohesionar-lo, amb la reclamació constant i ferma de la millora d’infraestructures viàries i ferroviàries. I la promoció turística amb valors de qualitat, sostenibilitat i eficiència, també com a eina de dinamització econòmica».

Així doncs, aquest segon catàleg neix amb la idea de satisfer les noves necessitats i demandes de la ciutadania i dels ajuntaments per, així, continuar apostant pel compromís, l’efectivitat i l’eficiència del Consell Comarcal del Bages.

image_pdfExporta a PDF