El Consell Comarcal del Bages ha iniciat la contractació de 40 persones aturades del territori en el marc de la convocatòria del Programa Treball i Formació que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya. En un primera convocatòria de les línies Dona i Majors de 45 anys (MG45) des de febrer s’han contractat tretze persones i en la segona convocatòria de les línies Majors de 52 anys (MG52), Destinataris de la Renda Garantida de ciutadania (RGC) i Persones aturades de llarga durada que no perceben cap prestació (PANP), s’han contractat 27 persones més aquest maig. Totes les contractacions tenen una durada de dotze mesos i les persones participants han d’estar inscrites al SOC com a demandants d’ocupació abans de l’inici del contracte. Aquestes persones han estat derivades directament per l’Oficina de Treball del SOC de Manresa per participar al procés de selecció.

L’objectiu del programa
L’objectiu principal d’aquest projecte és la millora de l’ocupabilitat de persones que per diferents circumstàncies estan a l’atur, algunes de les quals formen part de col·lectius amb major vulnerabilitat i més dificultats d’accés al mercat laboral, la situació de les quals s’ha vist agreujada amb la crisi de la Covid-19. Complementant el contracte, a les persones participants se’ls ofereix una orientació laboral i una formació que es pretén millori la seva ocupabilitat un cop finalitzat el programa.

Quina feina faran?
De totes les persones contractades, deu donaran suport administratiu al personal tècnic del Consell Comarcal del Bages en projectes supramunicipals en diferents àrees: Educació, Cultura i Joventut; Territori i Medi ambient; Suport a municipis i consum, Presidència, Vicepresidència i Projectes Estratègics (Oficina Atenció Ciutadana), Promoció Econòmica, Habitatge i l’Àrea d’Atenció Social Especialitzada.

Les 30 restants treballaran en diversos serveis comarcals i ho faran ubicades en ajuntaments de diferents municipis del Bages. En aquest cas, donaran suport administratiu al personal tècnic de les Àrees de Serveis Socials bàsics, Promoció Econòmica i Transparència, Administració digital i Govern Obert. Per tal de poder dur a terme la coordinació del Programa i les tasques d’orientació i acompanyament l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal ha incorporat tres nous professionals.

Major inserció laboral
En el marc de la sessió d’acollida de les persones contractades per a les línies de MG52, RGC i PANP, el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez Mosella, ha destacat “l’aposta que des de l’ens bagenc s’ha fet per aquests programes d’ocupació que han d’aconseguir una major inserció al món laboral a la comarca del Bages i, en definitiva, la creació de nous llocs de treball per a aquelles persones que per motius diversos estan a l’atur”. En aquest sentit, ha destacat “el bon resultat que aquests programes estan tenint en els darrers anys ja que en la major part dels casos moltes d’aquestes persones que participen en un programa d’aquestes característiques es reincorporen al món laboral”.

image_pdfExporta a PDF