La iniciativa té com a objectius denunciar i ajudar a identificar situacions de maltractaments i fomentar la reflexió i el debat social sobre l’envelliment digne i la cura de les persones grans, així com el seu apoderament.

La seu del Consell Comarcal del Bages ha acollit aquest dilluns 4 de novembre la presentació de la campanya ‘Tracta’m bé’, una intervenció impulsada per l’Àrea d’Inclusió Social i l’Ajuntament de Manresa emmarcada en el Protocol d’actuació coordinada contra els maltractaments a la gent gran de Manresa i el Bages (PROMAGG). La iniciativa, que compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, neix amb el doble propòsit de prevenir els maltractaments a les persones grans i fomentar el bon tracte i els valors positius cap a aquest col·lectiu, com a mètode de prevenció i sensibilització.

El conseller de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadana, Albert Marañón, destaca que “només des de la prevenció es pot actuar més enllà de les urgències vinculades al maltractament de les persones grans; per això aquesta campanya esdevé una eina comunicativa molt valuosa”.

De la seva banda, la regidora de Cohesió Social, Gent Gran i Salut de l’Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich, manifesta “la necessitat de sensibilitzar de diferents situacions de maltractament, de naturalesa diversa i complexa, amb casos de negligència poc coneguts o que es consideren normals quan realment no ho són”.

Cessió de drets per desplegar la campanya al Bages

El projecte ‘Tracta’m bé’, creat i promogut pel Consell Comarcal del Solsonès, va néixer l’any 2012 i va generar un gran impacte social al territori. Ara, atès l’èxit de l’actuació, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa han signat un conveni amb el Consell Comarcal del Solsonès per desenvolupar aquesta campanya a la comarca.

Accions del ‘Tracta’m bé’

El Consell Comarcal donarà suport als 29 municipis que conformen l’Àrea Bàsica del Bages per desplegar les actuacions previstes en una campanya en la qual s’hi han adherit tots els ajuntaments de la comarca. La iniciativa consta d’un paraigües i d’uns materials comuns, editats conjuntament entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Manresa, que cada municipi podrà adaptar a les seves necessitats. A més, el Consell de la Gent Gran del Bages, gran protagonista del programa, també col·labora en les tasques d’execució i desplegament d’aquesta iniciativa.

El Consell Comarcal ha adquirit 100 exemplars del llibre ‘Relats amb tracte’ que preveu repartir als Casals de la Gent Gran dels municipis del Bages. La publicació inclou 12 relats curts i un altre d’inèdit de l’escriptora Isabel-Clara Simó, on es reflecteixen diversos tipus d’abusos que poden patir les persones grans. Una altra actuació és la representació de les ‘Escenes amb tracte’, una adaptació teatral d’alguns relats del llibre, que es desplegarà a partir de 2018 a través del grup de teatre d’Artés.

D’altra banda, ‘Espai amb tracte’ és una acció conjunta que engloba petit comerç, administracions i diferents espais com a detectors de possibles situacions de risc que poden patir les persones grans. Compartint el document de conformitat i l’adhesiu, s’identifiquen els establiments i equipaments amb una marca de qualitat i bon tracte. Com a fet inèdit, doncs, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Manresa amplien aquesta actuació i distribuiran els adhesius per diversos espais, com poden ser centres de salut, residències, equipaments municipals, centres de dia i entitats bancàries, entre altres. El document d’adhesió, que inclou un llistat d’indicadors de possibles maltractaments, incorpora també una targeta amb dades de contacte per tal de centralitzar la detecció de casos. En aquest sentit, s’ha treballat i es continuarà fent de manera periòdica el circuit tècnic municipal i comarcal per atendre aquesta demanda.

Sent coneixedors que cal implicar tota la societat en el bon tracte a les persones grans, la campanya ‘Tracta’m bé’ al Bages també impulsa ‘Aules amb tracte’. Es tracta d’un projecte transversal en el qual es proposen activitats adreçades als tres cicles de primària i s’estructura en tres activitats: cicle inicial de primària amb “Un dia seré gran, molt gran”; cicle mitjà de primària amb “Un dia vaig ser petit, molt petit”; i cicle superior de primària amb “Contes per fer-se gran”. En total, s’han adquirit 25 exemplars d’aquest conte i durant el primer semestre de l’any 2018 es treballaran tallers i altres propostes educatives als centres de la comarca que s’oferiran a través de la revista El Pot del Centre de Recursos Pedagògics (CRP) del Bages.

Per últim, l’acció ‘Situacions amb tracte’ consisteix en la difusió i distribució de 6.000 pòsters que mostren episodis de maltractament i també de bon tracte envers la gent gran. Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa i el Consell de la Gent Gran del Bages, s’han dissenyat sis situacions que protagonitzen persones grans de la comarca: tres d’elles amb gent de Manresa com a figurants i les tres restants amb persones d’Artés, Sant Mateu de Bages i Sant Vicenç de Castellet. Es pot consultar tota la cartelleria en aquest enllaç.

Amb l’inici de la campanya ‘Tracta’m bé’ al Bages, es preveu que el Consell Comarcal, els ajuntaments que conformen l’Àrea Bàsica del Bages, l’Ajuntament de Manresa i el Consell de la Gent Gran del Bages centrin els seus esforços en el bon desplegament de la iniciativa, oferint un servei informatiu ininterromput de conscienciació i sensibilització social. Es preveu que la mirada del ‘Tracta’m bé’ s’adopti per part de tots els agents implicats i totes les administracions, i que sigui un paraigües en el qual desenvolupar actuacions diverses que afavoreixin el bon tracte, l’apoderament i una visibilització positiva de les persones grans del Bages i de tot el seu potencial i experiència.

image_pdfExporta a PDF