A la comarca hi ha uns 115 joves que es troben en centres d’acollida i el Consell Comarcal i la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania estan desenvolupant accions estratègiques per oferir atenció i recursos per garantir els seus drets, el seu benestar i la inclusió en la societat bagenca en el marc del Servei de Primera Acollida

El Consell Comarcal del Bages ha posat fil a l’agulla per donar recursos al centenar d’infants i joves estrangers sense referents familiars acollits a Catalunya que han arribat a la nostra comarca. Gairebé un 90% dels joves acollits tenen més de 16 anys i per tant no poden accedir a l’Educació Secundària Obligatòria. Tot i això, tal i com preveu la Llei 10/2010 d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya i el Decret 150/2014 que fa efectiu el desplegament del Servei de Primera Acollida, aquests joves tenen accés al Servei de Primera Acollida del Bages que gestiona el Consell Comarcal.

Un cop s’empadronen a un municipi el Consell tramita l’alta al Servei de Primera Acollida (S1A) del Bages i s’organitzen mòduls formatius vinculats. En aquest cas, la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC) de la Generalitat de Catalunya ha promogut i ha finançat per tal de poder oferir a aquests joves dos cursos de 100 hores de durada de Formació Inicial i Coneixement de l’Entorn impartida per la Fundació Sociocultural ATLAS.

Aquests cursos es van iniciar el passat 12 de novembre i els joves es mostren molt satisfets i motivats, els professionals tècnics destaquen la seva actitud positiva i decidida a aprendre. El centre on es realitza està gestionat per la fundació Intress.

El conseller de l’Àrea d’Acció Social del Consell Comarcal del Bages, Albert Marañón, ha explicat que «Actuarem amb determinació i valentia per afrontar aquest repte i demostrarem que som una societat d’acollida, oberta, que viu com una riquesa la seva diversitat. Hem d’oferir a aquests joves tot l’acompanyament possible per tal d’afavorir la seva inclusió, ja que és la millor eina de suport i de prevenció».

Per la seva banda, el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, Oriol Amorós, ha explicat que «valorem molt positivament les propostes i iniciatives que des del món local fomenten la integració d’aquests menors a la societat catalana, pel govern de la Generalitat l’acollida dels menors i joves que emigren sols és una prioritat».

El Consell Comarcal del Bages desenvoluparà accions estratègiques i coordinades amb totes les administracions implicades en l’atenció dels joves estrangers sense referents. Actualment s’està portant a terme un seguiment mitjançant reunions presencials i el contacte online i telefònic amb les formadores i les persones tècniques dels centres d’acollida per tal de garantir la optimització, eficiència i eficàcia dels recursos i les actuacions. A més es treballarà per inscriure els joves al programa Noves Oportunitats del SOC i que tinguin accés a cursos de formació ocupacional.

image_pdfExporta a PDF