Un total de sis famílies participen de novembre a març en sessions en què es treballen aspectes actitudinals i emocionals, l’educació i el procés d’acolliment d’infants i adolescents

L’Àrea d’Atenció Social Especialitzada del Consell Comarcal del Bages ha acabat aquesta setmana la segona edició del Curs de formació per a l’acolliment en família extensa. Un total de sis famílies han participat de les sessions de formació que han tingut lloc de novembre a març amb la característica comuna de tenir acollit al seu nucli familiar un infant o adolescent amb vinculació familiar (avis, oncles, germans, etc). En el marc del curs es treballen aspectes actitudinals i emocionals, habilitats per fomentar l’educació i aspectes cognitius relacionats amb el procés d’acolliments i les seves implicacions.

Acolliment

L’acolliment en família extensa és una de les mesures de protecció a la qual es poden acollir infants i adolescents tutelats per la DGAIA i que per causes diverses no poden conviure amb els seus pares biològics. La mesura és d’aplicació preferent  sempre i quan es donin les condicions adequades perquè suposa el manteniment de l’infant o adolescent en el seu entorn familiar i social. Per altra banda, també és un repte, tant per a les persones acollidores, com per l’infant o adolescent, en haver d’aprendre a viure i conviure en un nucli familiar que esdevé protector.

El curs és una iniciativa del Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE) que pertany al Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SEAIA) de l’Àrea d’Atenció Social Especialitzada del Consell Comarcal del Bages. L’ens compta amb el SIFE des de l’any 2015.

image_pdfExporta a PDF