Aquest octubre el Consell Comarcal del Bages estrena un programa pilot d’acollida especialitzada per a dones estrangeres i desplaçades que viuen a la comarca. El Servei d’Inclusió Social ofereix atenció individualitzada en relació al procés de desplaçament forçós o escollit i detecció d’indicadors de risc en l’àmbit de les migracions i la protecció internacional, convivència, dona, infància i salut mental per a la derivació als serveis especialitzats del territori.

 

El servei ofereix atenció, escolta activa i derivació als serveis socials especialitzats i seguiment de dones que s’han vist obligades a desplaçar-se del seu país d’origen, detecció del grau de benestar emocional i detecció d’indicadors de risc. La consellera de l’Àrea d’Atenció Social i Especialitzada del Consell Comarcal del Bages, Eulàlia Sardà, apunta que també “s’actuarà per a la mediació de conflictes, el recull de les necessitats individuals, l’atenció i la mediació amb les famílies que acullen les persones arribades i la coordinació i derivació a serveis i recursos especialitzats”.

 

Projecte descentralitzat

El projecte descentralitzat el durà a terme una terapeuta que treballarà conjuntament amb la tècnica d’acollida i la resta de personal tècnic de migracions del Servei d’Inclusió Social del Consell Comarcal del Bages, en coordinació amb els serveis socials bàsics municipals i comarcals especialitzats i que desplegarà les seves funcions en els diferents ajuntaments de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca en funció de la demanda dels municipis, del nombre de persones ateses i la coordinació amb els equips professionals municipals. En paral·lel, es comptarà amb un servei d’interpretació lingüística per garantir l’expressió i la comprensió de les persones ateses.

 

Cercle de dones refugiades

En paral·lel, aquesta tardor es posa en marxa el projecte L’Odissea per donar suport a les persones que la passada primavera es van desplaçar de manera forçosa al Bages a conseqüència de la guerra a Ucraïna. El servei també s’ampliarà a totes aquelles persones que han anat arribant progressivament al país, així com a dones migrades i refugiades provinents d’altres països i conflictes (Síria, Afganistan, etc.). La majoria de persones refugiades provinents d’Ucraïna són dones, amb infants a càrrec,  aspecte que les col·loca en una situació de vulnerabilitat i que, a més, han pogut patir violències i agressions en el conflicte i camí fins al país de destí.

 

El projecte plantejarà fins a final d’any l’acompanyament i facilitació de grups de dones migrades i/o refugiades des d’una òptica d’igualtat i transculturalitat a través de la realització de sessions grupals descentralitzades als diferents municipis de la comarca amb coordinació amb el SIAD per garantir l’atenció específica en clau de gènere i garantir el reforç i la connexió entre serveis. El treball de grups es planteja com un espai on s’abordaran la intensitat dels processos vitals migratoris.

image_pdfExporta a PDF