Els professionals donaran servei tècnic a onze ajuntaments, fet que generarà economies d’escala en l’optimització de costos i eficiència en el treball

El Consell Comarcal del Bages ha signat conveni amb 11 ajuntaments per la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria. Aquest conveni suposa que el Consell contracta enginyers funcionaris i els posa a disposició dels ajuntaments per tal que realitzin les tasques pròpies d’enginyer municipal. En concret, s’han contractat tres professionals.

Els objectius d’aquest servei comarcal són el d’optimització dels recursos i la garantia de solvència tècnica dels professionals. Per una banda, mancomunar el servei d’enginyeria suposa una reducció de costos a la vegada que s’aposta per les economies d’escala i l’eficiència dels recursos. Per l’altra, els professionals treballen en xarxa, compartint coneixement i aprofitant la feina feta pels companys. A més, s’harmonitzen els criteris entre administracions.

El conseller de l’Àrea de Territori i Medi Ambient, Marc Aloy, ha explicat que «el Consell Comarcal fa una clara aposta per donar suport de qualitat als municipis optimitzant la prestació de serveis i la gestió municipal, a través de les economies d’escala. Aquesta contractació permetrà, a més, compartir experiències entre els municipis». El darrer any aquest servei del Consell Comarcal s’ha desplegat a Fonollosa i Navàs i ara s’amplia als municipis d’Artés, Avinyó, Sant Mateu de Bages, Gaià, Cardona, El Pont de Vilomara i Rocafort, Monistrol de Montserrat, Castellgalí i Talamanca.

Les tasques que realitzen els enginyers municipals són els de redacció d’informes d’activitats i llicències d’obra i el seu control i inspecció, control i gestió de l’enllumenat públic exterior, manteniment d’edificis i instal·lacions municipals, gestió de l’eficiència energètica d’equipaments municipals, redacció de projectes, memòries tècniques i direcció d’obres municipals i la seva supervisió, supervisió de serveis públics (abastament d’aigua, sanejament, recollida de residus…) i subministraments (gas, electricitat…).

image_pdfExporta a PDF