La Diputació de Barcelona lliura a l’ens comarcal un estudi de viabilitat amb l’objectiu d’estimular la competència i millorar la qualitat dels serveis funeraris

Després que el plenari aprovés una moció per estudiar la viabilitat de crear una empresa pública supramunicipal de serveis funeraris que operés a la comarca del Bages, el dimecres dia 24 d’octubre es van reunir membres d’una comissió creada a tal efecte per analitzar i debatre conjuntament el treball realitzat per la Diputació de Barcelona.

L’estudi planteja una proposta de servei complert que inclou 3 sales de vetlla, cerimònia de comiat, juntament amb, entre d’altres, el servei de recollida, condicionament, tramitació, taüt, recordatoris i flors. Les sales també es podran llogar a altres operadors, en cas de demanda.

La proposta de tanatori públic feta per la Diputació suposaria que els usuaris paguessin un preu per un servei complet d’entre 2.100 euros i 2.300 euros (sense IVA). A més també es garantiria la gratuïtat del servei a persones sense recursos, el cost del qual s’hauria de repartir entre totes empreses operadores en els municipis corresponents.

Tot i això, la proposta de la Diputació mostra alguns punts febles, com el fet que no hi hauria possibilitat de traspassar serveis entre instal·lacions ubicades a diferents municipis en situacions puntuals de demanda superior a les disponibilitats, un element important per poder ser competitiu. La inversió inicial per construir un tanatori públic suposaria gairebé un milió d’euros per la comarca del Bages i per crear l’empresa no es podrien obtenir cap tipus d’ajuts públics. A més, l’estudi genera alguns dubtes com la indeterminació sobre el personal necessari que s’hauria de fer càrrec dels serveis, que assegura que hauria d’un mínim de 3,1 jornades laborals de mitjana amb molta flexibilitat i polivalència. També genera incertesa l’impacte real que tindria sobre la competència l’establiment d’aquest nou servei del Consell Comarcal, ja que si les empreses decidissin reduir el preu dels serveis això afectaria directament a la viabilitat del servei públic. L’estudi tampoc deixa clar quina és la mitjana de preus real que han d’assumir actualment els veïns i veïnes pels serveis funeraris perquè el treball s’ha fet en base a preus publicats oficialment per les empreses operadores, sense tenir en compte acords que els operadors tenen amb algunes associacions de veïns que inclouen alguns descomptes.

El President del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas destaca que «amb les dades que disposaven el treball realitzat per la Diputació de Barcelona és molt correcte; tenint en compte que ha estat la primera vegada que un ens públic demanava un estudi d’aquestes característiques a la Diputació. S’ha dut a terme un anàlisi exhaustiu del marc normatiu, del mercat que hi ha a la comarca del Bages, valorant l’oferta i la demanda i els preus i costos de les empreses que ofereixen aquests serveis i definir la possible inversió que s’hauria de realitzar. Considerem que s’han pogut extreure conclusions concretes i fer un diagnòstic en relació als principals punts forts i febles del projecte i dels factors claus que poden condicionar de manera rellevant la seva viabilitat. Amb tot, aquest treball es presentarà en un futur Consell d’Alcaldes per debatre’l».

En la sessió hi va participar, Josep Solé, gerent de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona, Montse Montalbo, cap de la Secció d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona, Enrique de Fez, de l’empresa Faura-Casas Auditors Consultors SL i redactor de l’estudi, i els membres de la Comissió d’Estudi de Serveis Funeraris, integrada per representants dels grups polítics comarcals de CIU, ERC, ICV-EUiA i la CUP i el president del Consell Comarcal.

image_pdfExporta a PDF